مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

بد گمانی ،غیرت نیست

بد گمانی ،غیرت نیست

روانشناسی زناشویی – زنان و مردان زیادی از همسر خود شکایت دارند که او بد گمان است و به همه ی روابطش ایراد می گیرد اما بد گمانی واقعا چیست؟

زن هاى وسواسى

زنهاى وسواسى

روانشناسی زناشویی – بد نیست زن نسبت به شوهرش مختصر مراقبتى داشته باشد لیکن نه به حدى که به بدگمانى و وسواسیگرى منتهى شود