اختلال در زمان

این دو زن با داشتن یک نقشه وارد کاخ می شوند زیرا کاخ بقدری بزرگ است که اگر نقشه نداشته باشید ممکن است راه را گم کنید.آنها دقیقا بر اساس نقشه حرکت می کنند و نقشه به انها می گوید که بعد از طی این مسیرها اکنون باید به بخش غربی کاخ رسیده باشند و در انجا یک فواره آب وجود دارد اما هیچ فواره ای در انجا نیست زن ها به ظن اینکه اشتباه کرده اند نقشه شان را چک می کنند اما آنها دقیقا بر اساس نقشه حرکت کرده اند در این هنگام هر دوی شان احساس سرگیجه به انها دست می دهد و چشمانشان سیاهی می رود و بمحض اینکه به حالت عادی بر می گردند با صحنه عجیبی روبرو می شوند انها می گویند که ناگهان همه چیز عوض شد درخت ها ،آسمان،حتی بوی محیط بطوریکه کاملا متوجه این تغییر شدیم. ناگهان می بینند که پشخدمتی در یکی از بالکنی های کاخ مشغول تکاندن پارچه ای است و از داخل کاخ سروصدایی شروع می شود صدای بچه ها ،قهقه مردان ،سپس کالسکه ای را می بینند که در پشت سر آن چندین سرباز و پیشخدمت پیاده و اهسته حرکت می کنند .در کمال تعجب در داخل کالسکه یک زن و مرد را به شکل پادشاهان فرانسه قدیم و در اطراف کالسکه سربازانی با شمایل سربازان ۲۰۰ سال پیش و پیشخدمت هایی با البسه قدیمی می بینند.این دو زن بنام های موبرلی و جوردیان که از این اتفاقات حیرت زده شده اند با دقت به آنها نگاه می کنند و اتفاق عجیب زمانی می افتد که تمام این افراد و زن موجود در بالکن کاخ بناگاه در داخل یک مه غلیظ ناپدید می شوند .این دو زن می گویند که محو تماشای کالسکه و سربازان و پیشخدمت ها بودند و با وجودیکه برای شان دست تکان دادند اما کوچکترین توجهی از جانب هیچکدام از افراد داخل ان جمع به انها نشد و همانطور که داشتند بطرف پایین حرکت می کردند مه غلیظی انها را فراگرفت و لحظه ای بعد انها دیگر نبودند در یک آن نگاه خانم ها به طرف کاخ جلب می شود در انجا نیز مه در حال از بین رفتن است و زنی که در حال تکان دادن پارچه بود نه تنها دیگر دیده نمی شود بلکه تمام همهمه داخل کاخ نیز بیکباره قطع می شود.این دو زن بعد از خارج شدن از کاخ داستان شان را به خیلی ها گفتند اما کسی باور نکرد البته برخی با جدی گرفتن موضوع انرا مورد تحقیق قرار دادند اما هیچ نتیجه ای عاید نشد.در سال ۱۹۱۱ این دو زن کتابی در رابطه با همین ماجرا به چاپ رساندند و در کتاب شان ادعا کردند که در بخشی از کاخ ورسای مردمانی را متعلق به قرن ۱۸ دیده اند وادعا کردند زنی که در داخل کالسکه نشسته بود ماری انتونی ملکه فرانسه قبل از انقلاب کبیر بوده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *