جهان مارها- بخش پنجم

قتلها و مرگهای وحشتناکی که توسط آزتک ها و دروییدها انجام شد را به یاد دارید؟ این فرهنگ های فوق العاده که ناگهان آکنده از خونریزی و قربانی شدند؟ این تغییر زمانی رخ داد که اعضای جبهه مقابل از راه رسیدند و بر آن ها مسلط شدند.

بناهای یادبودی که بر اساس هندسه مقدس ساخته شدند بازتابی از شخصیت فرد درگذشته در سنگهای بنا بودند. امروز هم وقتی سنگ قبری بر مزار محبوب از دست رفته ای میگذاریم, بدون اینکه بدانیم مشغول همین رفتاریم. بیگانگان بدخواه نیز همین کار را میکنند. وقتی یکی از افرادشان می مرد بنایی بر فراز آن میساختند. در واقع در طول تاریخ هرجا یکی از این بیگانگان مرده و مقبره اش برپا شده, آن مکان تبدیل به نقطه ای آکنده از ناآرامی ها و تنش هایی باور نکردنی شده است. وقتی شروع به پرداختن به این مطلب کردم دریافتم دو تن از این بیگانگان مهم در فلسطین و ایرلند شمالی دفن شده اند. اقداماتی برای بیرون کشیدن بقایای این موجودات انجام شده اما این نقاط برای آن ها بسیار مقدس و مورد ستایش هستند و از آن ها به دقت نگهبانی می شود. هاله ای که از بقایای بدن این موجودات تشعتشع می کند باعث وقایع منفی فراوانی می شود, که این رخدادها و انرژی های منفی به نوبه خود منبع تغذیه دائمی برای آن ها می شوند. جالب این است که بدن اعضای برادری سفید در هر جا دفن شوند صلح و امنیت می آورند. من جزو کسانی نیستم که در باره تغییرات اقلیمی و وضعیتی زمین حرف میزنند و به دنبال نقاط و راه حلهایی برای در امان ماندن  از این تغییرات میگردند, اما میتوان این نقاط را به عنوان نقاطی امن و حفاظت شده در نظر داشت.

همچنان که گفتم واشنگتن دی.سی بر اساس هندسه ای خاص بنا شده است. مجسمه جرج واشنگتن در این شهر درست با وضعیت قرارگیریی شبیه به خدای شوالیه های معبد, بافومه, طراحی شده است. هیچ نکته شیطانیی فی ذاته در این شکل تصویر شدن وجود ندارد. نکته این است که این شکل نشستن مربوط به انجمنهای مخفی است و یکی از روسای جمهور امریکا با این شکل تصویر شده است.

جهان مارها

نشان های نازی ها همان نشانهای دروییدها هستند. جردن مکسول به تفصیل به این مطلب پرداخته است:

صلیب مالت و برگهای بلوط. آیا جالب نیست که اتاق بیضی شکل در کاخ سفید با تصویر برگهای بلوط تزئین شده است؟ برگ یا میوه بلوط بر روی کلاه سواره نظام آمریکا جالب نیست؟ ارتشیان روسیه برگ بلوط بر روی لباسشان ندارند؟ یا ژندارمهای فرانسوی؟ چطور این افراد که پیش آمده که دشمن هم بوده باشند یک نشان مشترک را بر روی لباسهایشان دارند؟.

صلیب مالت و برگ بلوط بر روی نشان نازی

صلیب مالت و برگ بلوط بر روی نشان نازی

سمبل جمجمه و استخوان هم مورد استفاده راهزنان دریایی بوده و هم مورد استفاده دانشگاه ییل. سمبل صلیب شکسته نیز پر استفاده بوده. به سمبل موسسه اسمیتسونیان دقت کنید: یک خورشید سیاه.

دعوتنامه قدیمی نشست هفتگی, منتسب به انجمن جمجمه و استخوان دانشگاه ییل

همیشه به ما گفته اند با کدام دو ابزار جهان را کنترل می کنند. به نشان شوالیه های معبد نگاه کنید:

صلیب و تاج. دین و سلطنت دو ابزار کنترل جهان بوده اند. پیش از این گفته ام که صلیب شکسته خود در آغاز سمبل مار بوده است. اسکاتلندی های باستان از نشانهای صلیب شکسته, صلیب مالت و مار استفاده میکردند. میدانید چرا؟

جهان مارها

آنوناکی به غلط ترجمه شده است. ریشه کلمه نازی چیست؟ نازی یکی از هشت فرزند الهه سومری, نینهورساگ بود. یکی از فرزندان خانواده آنوناکی نازی نام داشت. ناصره شهری بود که مسیح در آن به دنیا آمد. ریشه بخش اول این نام, نازا, از کلمه ناگار به معنای مار مشتق شده است.

سال ها است که به ما گفته اند مشغول چه هستند. عبارات جنگ اتمی و جنگ سرد همه معانیی عمیق تر دارند. درست است که بمب اتمی بر سر مردم فرو ریختند, اما همزمان در درون ما مشغول به جنگ بودند. مشغول به دستکاری اتم ها و دستکاری ژنتیکی ما بودند. یاداوری می کنم چیزی که در جریان جنگ و سیلاب از دست دادند تنها توانایی ترک این سیاره نبود, بلکه توانمندی هایشان در زمینه علوم ژنتیکی نیز بود. بیشتر کمپانی های مستقر در ناحیه خلیج کالیفرنیا پایه فعالیت سیلیکونی ندارند, بلکه در زمینه ژنتیک فعالند. سه چهارم این کمپانی ها فعالیت ژنتیکی میکنند. فعالیت عمده دوم ماهواره است و سیلیکون در مقام سوم قرار میگیرد. در تمام مدت در قالب کلماتی که استفاده میکنند به ما میگفته اند ماجرا از چه قرار است.

قربانی کردن و مراسم خونریزی موضوع بسیار جالب توجهی است. آیا میدانید واژه هولوکاست در زبان ییدیش به معنای سوزاندن به منظور قربانی کردن است؟ جان اف. کندی, بانو دایانا, گروه دروازه های آسمان, قتل عام در مدرسه کلمباین, همه و همه مراسم آیینی قربانی بودند. این بیمار روانی (مارشا اپل وایت, پایه گذار گروه دروازه های آسمان) متعلق به یک فرقه پرستشگر زحل بود. تمام قربانیان خودکشی در این گروه لباسهایی با مارک نایک پوشیده بودند (بدن ۳۹ عضو این فرقه, از جمله خود اپل وایت در خانه ای در سن دیگو کشف شد. این گروه با مصرف داروی فنوباربیتال خودکشی کرده بودند. همه اعضا به عنوان راه حل دوم برای خودکشی و در صورت تاثیر نکردن مسمومیت دارویی, کیسه های پلاستیکی بر سر خود کشیده بودند, همگی کفشها و لباسهایی با مارک نایک پوشیده بودند و دستمالهای بنفشی را به صورتی آیینی روی سر خود قرار داده بودند. این خودکشی همزمان با رصد یک دنباله دار خاص انجام شد- مترجم).

خودکشی گروهی اعضای فرقه دروازه آسمان در لباس و کفش سیاه با مارک نایک

خودکشی گروهی اعضای فرقه دروازه آسمان در لباس و کفش سیاه با مارک نایک

همزمانی با قابل رویت شدن یک دنباله دار به معنای زمان بندی خاص است. زمان بندی خاص در مرگ آیینی اهمیت بسیاری دارد. همه به این نکته توجه میکنند که کدام دنباله دار در آن زمان در آسمان قابل رویت بود, اما کسی به همزمانی خودکشی گروهی و ظهور این دنباله دار توجه نمیکند. به نشان تجاری نایک توجه کنید. این نشان در واقع سمبل حلقه اطراف زحل است. تمام اعضای گروه لباس سیاه پوشیده بودند. از هر طالع بین یا ستاره شناسی بپرسید به شما خواهد گفت که رنگ زحل و نشان کماندار مشکی است. تمام قربانیان اخته شده بودند. اساطیر را مطالعه کنید تا ببینید زحل به لحاظ اساطیری چه کرده است. زحل پدر خود را اخته کرده است. به نام گروه توجه کنید: دروازه خدایان. در طالع شناسی بر اساس اجرام آسمانی, دو دروازه برای منطقه البروج وجود دارد: سرطان و کماندار. کماندار با با نام دروازه گذر و ترک کردن میشناختند.  سرطان دروازه ورود روح و کماندار دروازه خروج آن و درگذشتن است. یک بار دیگر به کل این واقعه نگاه کنید: یک قربانی آیینی با نام دروازه آسمان, ارواحی که از دروازه آسمان گذشته اند تا از منطقه البروج, از این جهان گذر کنند. بله, واقعاً جالب است. اما این تنها بخش بسیار کوچکی از نشانها و سمبلهایی است که ما را به محاصره شان در آورده اند.

اخته شدن اورانوس به دست زحل

اخته شدن اورانوس به دست زحل

آیا میدانید که در آغاز بنا بر این بود که نشانی که مارهایی به دورش پیچیده اند را بر روی دلار آمریکا چاپ کنند؟ به این دلیل که این سمبل کمی بیش از حد عیان است آن را روی دلار چاپ نکردند.

تمام روسای جمهور آمریکا با شاهان انگلستان هم تبار بودند. تمام کاندیداهایی که انتخاب نشدند یا ربط خونی با این شاهان خاص انگلستان نداشتند و یا ارتباط خونی شان ضعیف تر از کاندیدای پیروز بود. قرار است ایالات متحده کشوری بر پایه قانون اساسی باشد… واقعیت خنده داری است (صدای خنده حضار). به هر حال مهم این است که تمام این روسای جمهور با خانواده های سلطنتی انگلستان و اشرافیت سیاه ارتباط خونی داشته اند. سومری ها نوشته اند که اولین شاهان بر روی زمین از تبار فرمانروایان صاحب اختیاری بودند که با زنان نژاد آدم نزدیکی کردند و به این ترتیب اولین شاهان روی زمین فرزندان حاصل از این نزدیکی شدند.

در این مورد کتاب خدایان عدن را بخوانید. سومری ها گفته اند که اولین شاهان روی زمین از تبار فرمانروایان صاحب اختیار بودند. در همین چند کلمه کل داستان نهفته است.

در باب گستردن فرش قرمز… فکر میکردم فرش قرمز فقط برای اعضای خاندان سلطنتی گسترده میشود, اما اوباما نیز روی فرش قرمز راه میرود, کلینتون هم, بوش نیز, ریگان نیز روی فرش قرمز راه میرفتند. همینطور بریدن نوار قرمز. رنگ قرمز نشان خط خونی سلطنتی است. به همین دلیل است که ملکه انگلستان بر روی فرش قرمز راه میرود. گستردن فرش قرمز نشانه ای است برای شما, به شما میگویند که روسای جمهور منتخب مردم نیستند, بلکه برای یک گروه مشخص کار میکنند.

تامس مور, مردی که در قرن پانزدهم اعدام شد, و نویسنده کتاب آرمانشهر, چنین نوشته: «هر طرف میتوان توطئه ای از ثروتمندان را دید که تحت عنوان رفاه عمومی به دنبال منافع خود هستند.” حرف او آنقدر قدیمی و تکراری است که تازه به نظر میرسد.

برای اینکه تصویری کلی از گردانندگان دنیا به شما بدهم از ریچارد دوم, شاه انگلستان در قرن چهاردهم که موجود بسیار غریبی بود نقل میکنم: «خدای قدر قدرت از طرف ما در ابرهایش ارتشی از طاعون میگنجاند و با آن به فرزندان شما که هنوز نطفه شان بسته نشده یا متولد نشده اند حمله ور خواهد شد, شما رعیتانی که دستهایتان را علیه من بالا بردید و شکوه تاج باارزش من را مورد تهدید قرار دادید. شما خیره چشمان نفرت انگیز بر روی خشکی و آب که در پی برابری با اربابان هستید و ارزش زنده ماندن ندارید. این پیام را به همدستانتان برسانید, شما روستایی بودید و همواره روستایی می مانید. شما در اسارت باقی خواهید ماند, نه مانند گذشته, بلکه بسیار سخت تر. مادامیکه ما زنده ایم برای سرکوب شما تلاش خواهیم کرد و نکبت و تیره بختی شما درس عبرتی برای آیندگان خواهد بود. اما اگر وفادار بمانید زندگیتان را به شما خواهیم بخشید. اکنون راه خود را برگزینید.»

ریچارد دوم, شاه انگلستان

این تنها مثالی کوچک است از کسانی که دنیا را می گردانده اند. و پیروانشان, افرادی همچون مالتوسفیلسوف که طرفدار از میان بردن طبقات پایین تر اجتماع بود و جنگ, بیماریهای فراگیر و قحطی را به عنوان راه حلی برای کاهش جمعیت جهان پیشنهاد میکرد. او به طور خاص موافق کنترل آمیزش جنسی و تولید نسل توده های مردم بود. داروین ایده های او را با آغوش باز پذیرفته بود.

اگرچه داروین به عنوان مبدع فرضیه تکامل شناخته شده, طرفدار پروپا قرص تئوری وحشت آور تکامل نژادی هربرت اسپنسر بود. از نظر او تنها یک نژاد قابلیت آن را داشت که از مارپیچ تکامل صعود کند. او درباره نژاد آریایی صحبت میکرد. نژاد مارها را با خاطر دارید؟ آنها برای مخفی نگاه داشتن واقعیت مدام از برتری نژاد آریایی و انگلو-ساکسون میگویند. البته که افراد این نژاد فوق العاده هستند و فرهنگی عالی دارند اما منظور این نژاد نیست. نام این نژاد تنها پرده ای است برای پوشاندن منظور واقعی آنها از نژاد برتر.

جهان مارها

صفحه شطرنجی سیاه و سفید توسط تمام گردانندگان استفاده شده است. مثلاً به یونیفورم پلیس توجه کنید. از من میپرسند چگونه است که ما هیچ یک از اینها را نمیدانیم؟ چطور همه اینها را از ما پنهان کرده اند؟ و من حکایتی درباره بازی شطرنج را برایشان میگویم. اگر از یک استاد شطرنج بپرسید لازمه استاد شدن در این بازی چیست, پاسخ خواهد داد که چهار ویژگی لازم است: لازم است صبور باشید, اگر صبر ندارید وقت خود را برای یاد گرفتن این بازی تلف نکنید. لازم است درک درستی از زمان و زمان بندی داشته باشید. لازم است درباره حریف خود مطلع باشید. و چهارمین چیزی که به شما خواهند گفت این است که لازم است آمادگی هر گونه از دست دادنی را داشته باشید.

جهان مارها

خانم ها و آقایان, چرا جبهه تاریکی تا کنون برنده این بازی بوده است؟ زیرا شکیبایی بی پایانی دارند. پنجاه هزار سال بر روی یک موضوع کار کرده اند. درک شان از زمان و زمان بندی درخشان است, چرا که تمام دانش آسمانی مربوط به ستاره شناسی را حفظ کرده اند در حالیکه ما آن را فراموش کرده ایم. اجداد کشاورز ما این دانش را داشتند و تقویمهای خاص خود را داشتند, اما ما علاقه خود را به این موارد از دست داده ایم. ما برده ساعت مچی خودمان هستیم اما چیزی از زمان در سطوح بالاتر نمیدانیم تا بر اساس آن زندگی کنیم. دانش و اطلاعات آنها درباره ما حیرت انگیز و عمیق است. و چهارمین شرط را نیز دارند: آمادگی قربانی کردن هر چیزی در هر زمان و هر جا که لازم باشد. آنها بازی کنندگان خوبی هستند و نشان های بازی را در لوژهاشان نیز استفاده میکنند.

حرف من این نیست که فراماسون های عادی و متوسط از این ماجراها باخبرند. صحبت از گروهی برگزیده است که در قرن هفدهم به رده های بالای فراماسونری نفوذ کردند. فراماسونها نشانی دارند که حرف انگلیسی جی در میانش قرار دارد. این حرف اغلب در زمانهای قدیم به شکل زیر نوشته و کشیده میشده است. این چه شکلی است؟

جهان مارها

نگارش حرف جی به شکل مار

 و این نشان ها, خط کش و پرگار, سمبل تکنولوژی هستند. در میان سمبل تکنولوژی, سمبل مار قرار دارد. به سادگی همه چیز را به ما گفته اند اما ما بدون اینکه بفهمیم از کنارش گذشته ایم.

جهان مارها

پنتیوم و مایکروسافت توسط پنتاگون ایجاد شده اند و پنتاگون توسط چیزی دیگر. پنتیوم هیچ معنایی در انگلیسی ندارد. پنتیوم لغتی یونانی است به معنای خانه پنجم. به آغاز این کلمات سه حرف اس ای آر را اضافه کنید (حاصل کلمه سرپنت به معنای مار خواهد شد-مترجم)*. حاصل چه میشود؟

هیچ دقت کرده اید چه تعداد از نشانهای تجاری مرتبط با تکنولوژی به شکل درگاه هستند؟ نشانهای تجاری با را دقت بررسی کنید. نکات جالب بسیاری در آنها خواهید یافت.

جهان مارها

خاندان سلطنتی انگلستان از دو نشان عمده استفاده کرده است: صلیب مالتی و کبوتر. همه میگویند کبوتر سمبل مسیح و روح القدس است, اما اینطور نیست. واژه لاتین و اسپانیایی برای کبوتر «کلوم» است و کلمه کلمبیا از این واژه گرفته شده است. امریکا توسط کریستف کلمب کشف شد و در آغاز کلمبیا نامیده شد. استودیوی صوتی کلمبیا, استودیوی فیلمسازی کلمبیا, بریتیش کلمبیا… برایتان جالب نیست که مواد مخدر آمریکا از کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی می آید؟ تنها کافی است دریابید چه کسی نام کلمبیا را بر آن کشور نهاد.

جهان مارها

جادوگری به نام جوزپه بالسامو در خدمت اشرافیت سیاه بود. نام شاعرانه تر او کنت کگلی آسترو بود. او مراسمی را به جا می آورد که در فراماسونری به نام مراسم مصری کگلی آسترو خوانده میشود. در این مراسم از دختر یا پسری باکره به عنوان کانال دریافت اطلاعات و الهام استفاده میشود. در حلقه های ماسونی به این باکرگان «کلوم» میگفتند. آیا قتل عام سال ۱۹۹۹ در دبیرستان کلمباین را به یاد دارید؟ چه کسی در این قتل عام کشته شد؟ کودکان, باکرگان.

وقتی سربازان برای کشتن اعزام میشوند, کشتن و کشته شدن به تنهایی ارزشی ندارد. باید بر روی لباسهایشان ستاره باشد, ستاره های پنج پر. برگ بلوط باشد, یا صلیب مالت باشد. این یعنی علامت گذاری قربانیان برای ماکروبها و بعد به جبهه های جنگی ارسال میشوند که موقعیتشان اهمیت دارد. به محل جبهه جنگ کریمه که فرانسویان در آن کشته شدند توجه کنید, به موقعیت آن نسبت به نصف النهارها. به وبسایت ریچارد هوگلند مراجعه کنید تا معنای موقعیت مکانی چنین نقاطی را دریابید.

*ser+pent= serpent

 

 


 

پیشنهاد میگردد سایر بخش های این مطلب را نیز مطالعه فرمایید 

جهان مارها- بخش اول

جهان مارها- بخش دوم

جهان مارها- بخش سوم

جهان مارها- بخش چهارم

جهان مارها- بخش پنجم

جهان مارها- بخش ششم , پایانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud