مقاله ای در مورد ما و فرازمینی ها

در یکی دو قرن اخیر این سوال که ایا ما در جهان تنها هستیم یا خیر …ذهن انسان را مشغول به خود کرده است . دانشمندان زیادی در این باره نظراتی داده اند .
انسان امروز به عنوان یک انسان مدرن و پیشرفته به این درک از هستی رسیده است که ما در جهان تنها نیستیم.. حداقل ذهن ریاضی انسان با یک دو دو تا چهارتای ساده میتواند بفهمد احتمال وجود حیات فرازمینی زیاد است .
برای باز کردن این موضع ما میدانیم که در منظومه شمسی هستیم که ستاره میزبان ما خورشید است در این منظومه سیاره ما یک سیاره خاص هست و همه گزینه های حیات را دارا میباشد . اما در کل ما در کهکشانی به نام راه شیری هستیم … و خورشید ما یکی از تقریبا ۲۵۰ میلیارد ستاره موجود در این کهکشان میباشد … حال فرض کنیم نیمی از این ستاره ها هیچ …نیمی دیگر از این ستاره ها دارای سیاره میزبان حیات باشند تصور کنید چند تمدن ممکن است وجود داشته باشد !!!!

نرم افزار نجوم و رصد آسمان

بسیاری از دانشمندان با این موضوع که علائم حیات در هیچ جا کشف نشده پس ممکنه حیاتی وجود نداشته باشد و هنوز ما در صددد ان هستیم اما من به شما میگویم حیات لزوما اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم و درک میکنیم …ما احتیاج به اکسیژن داریم و شرایط جوی مناسب ..اب و هوا و دما و…. اما ایا موجودی دیگر لزوما به اینها احتیاج دارد ؟؟؟ ایا یک موجود فرازمینی حتما اکسیژن مصرف میکند ؟؟؟
یک مثال ساده= یک ماهی قرمز درون یک تنگ اب تمام درکش از زندگی و دنیا همان تنگ اب است اما براستی ایا زندگی او همان هست ؟؟ ایا دریایی نیست ؟؟؟ بیرون از تنگ او چه ؟ ما که بیرون از تنگ اب هستیم میتوانیم این را درک کنیم …حال خود را جای ان ماهی بگذاریم اگر قرار باشد تفکرات ما مانند ان باشد هستی خود و جهان را خلاصه در زمین و منظومه شمسی میبینیم !!! و این خوب نیست … ذهن ها باید رستارت شود و دیدها بازتر
خب در مورد وجود حیات فرازمینی افراد زیادی نظریاتی دادند و اثبات هایی کردند نمونه این افراد فردی به نام فرانک دراک با معادله خود چیزهایی را ثابت کرد
فرانک دریک عضو رصدخانه رادیو اخترشناسی گرینبنک در معادله معروف خود که با نام خود او معروف است تعداد جوامع هوشمند موجود در کهکشان راه شیری را تخمین زده است . این معادله دارای هفت متغیر است که در ذ یل به آن می پردازیم.
N=R․×Fp ×Ne ×Fl ×Fi ×Fc × L
N = تعداد تمدنهای فرازمینی در کهکشان ما که می توانیم با آنها تماس برقرار کنیم .
R․ = ضرب آهنگ تشکیل ستارگان در راه شیری .
Fp = نسبتی از این ستاره ها که سامانه سیاره ای دارند.
Ne = تعداد سیاراتی که که شرایط مناسبی برای تشکیل حیات دارند به ستارگانی که سیاره دارند .
Fl = آنمقدار از سیارات مناسب که عملا” حیات را می پرورانند.
Fi = آنمقدار از سیارات که شرایط حیات و نیز حیات هوشمند را دارند .
Fc = آنمقدار از سیارات که حیات هوشمند را دارند و مایلند و توانایی برقراری ارتباط را دارند .
L = مدت زمانی که در بینابین آن یک تمدن در مرحله برقراری تماس قرار می گیرد.
برای اطلاع بیشتر:
حالا برای فهم بهتر اعداد تقریبی را که دانشمندان تخمین زده اند را جایگذاری میکنیم تا نتیجه را مشاهده کنیم.
R․ = ۱۰ (ستاره در سال (۲۰۰ میلیارد ستاره در مدت ۲۰ میلیارد سال تشکیل شده اند.)
Fp =0/1 (فقط یک ستاره از ۱۰ ستاره دارای سیاره است. )
Ne = 2 (ستارگان دارای سیاره هر یک به طور میانگین ۲ سیاره مناسب برای حیات دارند.)
Fl = 0/1 (از سیاراتی که شرایط برای حیات دارند ۱ تا ۱۰ تای آنها مناسب حیات خواهند بود).
Fi = 0/5 (از آنها که حیات را دارند فقط نیمی از آنهاحیات هوشمند خواهند داشت) .
Fc = 0/9 ( از آنها که حیات هوشمند دارند ۹ تا از ۱۰ تایشان خواستار برقراری ارتباط هستند).
L = 10000 ( توانایی و خواستن برقراری تمکاس ۱۰۰۰۰ سال به درازا می انجامد).
N=10× (۰/۱)×(۲)×(۰/۱)×(۰/۵)×(۰/۹)×(۱۰۰۰۰) = ۹۰۰
البته نباید از یاد برد که این اعداد و ارقام تقریبی بوده و بر اساس اطلاعات کمی که ما از کیهان داریم استوار است و با مطلع شدن هر چه بیشتر دانشمندان از وضعیت کیهان ‚ کهکشان خودمان و حتی کشف فراخورشیدی های گوناگون از نظر شرایط مختلف حیاتی ‚ بیوشیمیایی وغیره به تقریب بهتری دست پیدا می کنیم و روز به روز می توانیم با قاطعیت بیشتری عمل کنیم . از این دست اعداد تقریبی در کتب مختلفی از جمله کتاب نجوم دینامیکی ذکر شده که در ضمن نباید آنها را بی پایه و اساس دانست .
خب این هم نمونه بارزی از یک محاسبه برای اثبات وجود فرازمینی ها و حیات البته فقط در کهکشان راه شیری که یکی از میلیارد ها کهکشان موجود پس از بیگ بنگ است …
اما سوال پیش میاید چرا ما تنها هستیم ؟؟؟ ایا ان موجوداتی که دارای تکنولوژی بسیار زیادی هستند چطور تا به امروز به نزد ما نیامده اند !!!
با ان همه قدرتی که برای انها تصور میشه تسخیر و به استعمار گرفتن زمین و نابودی انسان برای انها کار بسیار ساده ای میباشد … پس چگونه میشو که انها توانایی ندارند.. ایا اصلا  موجودی یا تمدنی از زمین و انسانها دیدن کرده است ؟؟؟ ایا ما در گذشته مورد ملاقات فرازمینی ها بوده ایم ؟؟؟ اگر اری انها کی امده اند و برای چه و چرا رفتند … ایا باز میگردند ؟ ماهیت انها چه بود ؟؟…. سوال هایی است که ذهن انسان امروز و کنجکاو را به خود شمغول کرده است.

نشانه های فرازمینی یک بحث امروزی دارد و یک بحث باستانی …

در مورد بحث امروزی :

میتوان به تلاش مدیران و سران سازمان های فضایی از جمله ناسا اشاره کرد که به دنبال حیات و نشانه های ان در مریخ و حتی قمرهای مشتری مثل اروپا هست …
و با هزینه های هنگفت پروژه های تحقیقاتی خود را در حال اجرا کردن هست….. میتوان آغاز این پروژه ها و برنامه ها را به فرود نیل ارمسترانگ در ده شصت میلادی و پیاده روی یوری گاگارین روس در ایستگاه فضایی بمدت چهار ساعت اشره کرد اما انها تنها اغاز کار بودند … یا مثلا ماموریت های مریخ نوردهای ناسا مثل وایکینگ وروح و همین اخیر کروایسیتی اشاره کرد که نشانه هایی از وجود اب بر روی مریخ را تا حدی اثبات کردند . و حتی پروژه عظیمی که تا سال ۲۰۲۴ عملی خواهد شد به نام پروژه مارس وان که عمل انتقال انسان به مریخ را بر عهده دارد
حتی فضاپیمایی وویجر ۱ که بعد از سی سال حرکت با پیام دوستی و صلح ا منظومه شمسی خارج گشت و قصه ان هم چنان ادامه دارد .
یا ساخت رادیو تلسکوپی که تا ده سال اینده به گفته مدیر اجرایی ان هر تمدنی که در فاصله صد سال نوری با ما قرار داشته باشد قابل شناسایی خواهد بود .
این مسائل که بطور کاملا خلاصه بیان شد نمونه ها بارز کنجکاوی در مورد یافتن حیات فرازمینی است…………

740566_EhiTTOL9

این مطالبی که گفته شد کاملا در جریان هستید … اما موضوعی که مهم هست و توجه خیلی ها را در دو سه دهه اخیر جلب کرده است مساله تاریخی و باستانی و علائم اثار باستانی است که خیلی چیزها را ثابت کرده است …مثلا اینکه فرازمینی ها در هزاره های گذشته زمین را ملاقات کرده اند .. و تا حدی بسیار زیاد تاریخ ما و اثار باستانی ما را شکل داده اند .

مساله تاریخی و باستانی و علائم اثار باستانی

در مورد اثار باستانی تمرکز ما روی تمدن سومر /مصر باستان /مایاها/ایران / یونان و رومیان و…. هست افرادی که روی این مسادل بحث میکنند و نظریه میدهند و تاریخ را به فرازمینی ها ارتباط میدهند به ان ها “نظریه پردازان فضانوردان باستان ” گفته میشود که مشهور ترین انها زکریا سیچین و اریک فون دیکن هست ..
این مسائل از دهه شصت شروع شد … زکریا سیچین که الواحی در شهر نینوا عراق مربوط به تمدن سومریان قدیم پیدا کرد و ان ۱۴ لوح را رمز گشایی کرد و در کتاب گمشده انانوکی در مورد انها بحث کرده است ….
در این قسمت من میخواهم به مسائل مربوط به انانوکی ها ((موجوداتی که از اسمان به زمین امده اند )) بحث کنم … موضوعی که هسته اصلی نظریات دانشمندان نظریه پرداز فضانوردان باستانی هست ..
از سال ۱۹۷۶ سیچین مروج نظریه نوسانات و آثار ناشی از گذر نیبیرو ( دوازدهمین سیاره منظومه شمسی با دوره ای حدود سه هزار ساله یا بیشتر) از مجاور زمین بود.
بنا به تحقیقات وی در اساطیر و کتابهای مقدس سومری اشاره شده به بیگانگانی ساکن این سیاره تحت عنوان انوناکی و نفیلیم  که دی ان ای خود را با انسانهای بومی اولیه در آن زمان ترکیب نموده اند. شواهد وی آثاری از یتی (غولهای انسان نما) و دیگر نمونه های انسان نمای پر مو هستند که اغلب از انها نام برده میشود.

کتاب ها:

دوازدهمین سیاره، نیویورک : هارپر ، ۱۹۷۶
پلکان به بهشت ، سال ۱۹۸۰
جنگ  خدایان و مردان ، سال۱۹۸۵
عوالم را فراموش کرده اید ، کتاب ایوان ، ۱۹۹۰
هنگامی که زمان آغاز شد ، سال ۱۹۹۳
کد کیهانی ، کتاب ایوان ، ۱۹۹۸
پایان روز : بازگشت روز قیامت و نبوت ، ویلیام مورو ،۲۰۰۷
بازبینی پیدایش
برخورد الهی
کتاب گمشده انکی
سفرتاریخی به زمین
سفر به اسطوره های پیشین
غولها روی زمین بوده اند
کتاب راهنمای تواریخ زمین
خدایان،شیطان و نیاکان بشر، شواهدی از دی ان ای بیگانه

خب گفتیم آنوناکی ها …………. اینها کی بودند … مطمئنا کسانی که برای اولین بار به این کلمه برخورد میکنند برای انها نا مفهم و بی معنی هست … معنی لغوی ان را گفتیم که میشه = از اسمان به زمین امده ها
انانوکی ها موجوداتی بودن که در سیاره ای به نام نیبیرو زندگی میکردن و باید هم همچنان زندگی کنند . این موارد از الواح انانوکی در سومر استخراج شده است و توسط سیچین رمز گشایی و ترجمه شده …
نیبیرو هر ۳۶۰۰ سال یک بار یا بهتره بگیم در پایان هر شار وارد منظومه شمسی شده و از میان سیارات مریخ و مشتری عبور میکند و در هر برا عبور تاثیرات بدی روی زمین میگذارد … طبق ایده و ادعای سیچین عبور دیگر این سیاره در سال ۲۰۸۵ خواهد بود .

Anunnaki   دست یافتم   کسانی که از آسمان به زمین آمدند که درباره نژاد پیشرفته آن ها که میلیونها سال جلوتر از ما در فن آوری هستند بود ،مانند یک فیلم جنگ ستارگان starwars با سلاح های پرتو ،و هواپیماها . آنها از دهمین سیاره کشف نشده  نیبیرو Nibiru در مسیر راه خورشیدی از سیاره پلوتون قدیمی می ایند پلوتون ، که دارای یک مدار ممتد است و از پلوتون  میگذرد و وارد سیستم داخلی خورشیدی بین مریخ و مشتری در چرخش معکوس در هر  ۳،۶۰۰ سال یک بار میشود . آن ها  چگونه هزاران سال پیش به این جا آمدند و به بشریت بر روی زمین حیات دادند . آن ها به دلیل چرخش های طولانی مدارهای سیاره به دور خورشید دارای طول عمر بسیار طولانی هستند . آن ها انقدر تکنولوژی پیشرفته ای دارند که مردم  آنها را به عنوان خدایان و اربابان می شناسند  که به پیش ارباب های آسمانی باز میگردند .
Anunnaki  آنوناکی ها انسان هستند و به خدا اعتقاد دارند  که خدا را خالق همه چیز مینامند . ANNUNAKI در KJV  در کتاب مقدس با عنوان آناکیم ANNAKIM  شناخته میشود (عبری ) در این الواح میخوانیم انانوکی ها در ۴۴۵۰۰۰ سال پیش در جستجوی طلا به زمین امدند  تا طلا استخراج کنند … بله طلا
جو نیبیرو طبق این الواح در حال نابودی بود …جو این سیاره بسیار ضخیم هست و از هدر رفتن حرارت جلوگیری میکند … اما بنا به دلایلی که نمیدانیم جو ان رو به نابودی و پاره شدن بود و تنها راه حل طلا بود به عنوان گزینه اخر  انانوکی به نام الالو اولین انانوکی بود که به زمین امد
در ان دوران در سیاره نیبیرو پادشاهی برقرار بود
پادشاه وقت انو annu بود انو دو پس به نام های انکی و انلیل بود البته نام انکی قبل از اینکه به زمنی بیاید ئه ا بود  انکی به معنای دارنده زمین و خشکی ها و فرمانروای زمین است . به هر شک انها به زمین امدند تا طلا استخراج کنند. طبق این الواح اولین مکان نزول انها در بین النهرین بود وقتی انها رسیدند اولین شهر خود و پایگاه خود را بنا نهادند . شهری در دور دست .. eridu

در مورد داستان اناوکی ها به توضیحات زیر توجه کنید :

آن ها همزمان با گسترش یافتن در سراسر سیاره خود پخش می شود  درگیری هایی داشتند ، قبیله ها را  تشکیل دادند  ، و سپس دو ملت بزرگ روبروی یکدیگر یعنی ملت شمال و جنوب تشکیل دادند .به خاطر بسیاری از جریان های مخرب بر روی زمین تمام حیات از بین رفت. سپس آتش بس اعلام شد و سپس صلح انجام شد . فرض کنید ملت ها با هم یکی شده باشند.فرض کنید یک پادشاه در Nibiruنیبیرو  به سلطنت بر همه جا میپردازد ورهبری از شمال و جنوب برای قطعات زیادی از زمین ها انتخاب شده است .اگر مردی از شمال به رهبری انتخاب شده است فرض کنید با زنی در جنوب به عنوان ملکه کل منطقه همسر او میباشد .زن و شوهر یک روح در دو کالبد میشوند و فرزند اول آن ها جانشین آن ها میشود .  یک سلسله متحد تشکیل می شود ،وحدت برای همیشه  در  Nibiru شکل میگیرد.صلح از میان خرابه ها و با ازدواج زوجی از شمال و جنوب شکل گرفته است .
پادشاه اول بعد از صلح جنگجویی از شمال بود که درست و عادلانه انتخاب شده بود.یک فرمانده  توانا و با فرامین مقتدرانه در دستش مجددا استقرار یافت .قوانین و مقررات اواستقرار یافتند . فرماندارانی که او برای هر منطقه منصوب کرده بود و به اصلاح و احیای وظایف خود پرداخت. اوشهر جدیدی را ساخت کانال ها را تعمیر کردو در ان جا زمین های زیادی وجود داشت.نام سلطنتی او AN بود که معنایش آسمانی بود.جنوب برای این زن و شوهر انتخاب شده بود . Antu عنوان سلطنتی ان بود . این فرماندار که نام زنش Antu بود.
در طول سلسله از پادشاهان در Nibiru ، پادشاه اینشار ششم در سلسله پادشاهی خود دارای زمین های کم تری بود. این زمینها در دوره سرما دارای سرمای بیشتر  ودر دوره گرما داغتر از سیارات در مدار بودند . کشف شده بود که حفره ای ایجاد شده است  (مانند یک سوراخ در لایه ازن) . آتشفشان هایی  که جو خود را تامین میکنند کم تر دارای چنین حالتی هستند . . این مساله باعث شده بود تا بسیاری از مردم نابارور شوند و قادر به بچه دار شدن نباشند.  ملکه بچه ها دار نمیشد و یک پسراز معشوقه پادشاه به دنیا امده بود که نامش DuUru بود. بعد ها ملکه نوزاد پسر را که در
دروازه های کاخ رها شده بود پیدا کرد و او را بزرگ کردد که جانشین پادشاه شود. نام او  Lahma. بود . او که خون سلطنتی نداشت و ضعیف بود نمیدانست که باید چه کاری انجام دهد .
این انجمن دو چیز را کشف کرد که در جو باید انجام و رفع میشد .. یکی استفاده ازموشک های هسته ای برای خارج کردن اتشفشان و دیگری استفاده از فلز بود . نام این فلز طلا بود که به پودرهای ریز تبدیل شده بود و برای از بین بردن مشکل جو استفاده میشد .در  دربار شاهزادگان آشفته بودند که پادشاه از طریق نسب خونی به تاج و تخت نرسیده است .
پادشاه در برابر اتهاماتی که به وی وارد شده بود به جای برخورد مناسب به صورت احمقانه رفتار کرد به جای اینکه سعی کند مساله را سر و سامان دهد . بیشتر از شورش صحبت میشد.
شاهزاده در قصر سلطنتی اولین کسی بود  که این تسلیحات نظامی را روی کار آورد. و با کلمات وعده آمیز خود به تحریک دیگر پادشاهان پرداخت .نام او آلالو ALALU بود .
او فریاد زد نگذارید Lahma  دیگر پادشاه باشد اجازه ندهید تردید در تصمیم تان وارد شود . بیایید ، شاه جهان را به مبارزه دعوت کنید . بگذارید او تاج و تخت را رهاکند . شاهزادگان به حرف های او توجه کردند ان ها به دروازه کاخ یورش بردند. به اتاق تاج و تخت پادشاهی و ورودی آن مثل اب جاری یورش بردند. به برج قصر حمله کردند ،پادشاه فرار کرد و  Alalu او را دنبال کرد. Lahma فریاد زد Alalu دیگر وجود ندارد .
Alalu  به عنوان پادشاه بعدی در نظر گرفته شده بود و پادشاه دیگری برای مبارزه با او قدم پیش گذاشته بود . نام او آنو ANU بود.  نواده پسر سوم ۳  AN به نام . Enuru هر دو شاهزاده تصمیم گرفته شده بودند که Alaluپادشاه خواهد بود ، پسر Anu و دختر Alalu جانشین تاج و تخت خواهند بود.

سفری به زمین

در زمان های کهن Alalu  در Nibiru  پادشاه شد. درزمان  شار نهم ، Anu   نبرد را به Alalu.  سپرد . این مبارزه دست به دست ادامه پیدا کرد و با بدن های برهنه مبارزه انجام میگرفت .
Anu گفت برنده پادشاه خواهد شد . ان ها با یکدیگر در میدان های عمومی گلاویزشدند . در ها به لرزه در امدند و دیوار ها را تکان دادند . Alalu زانویش خم شد  و بر روی سینه به زمین افتاد.. Alalu درمبارزه شکست خورده بود و Anu به عنوان پادشاه  مورد ستایش قرارگرفت .’ Anuبه طرف  کاخ بدرقه شد و Alalu دیگر به کاخ برنگشت . او دزدکی از بین مردم فرار کرد .او مخفیانه و دور از چشم دیگران باعجله  به قصر ارابه های آسمانی رفت . او از یک ارابه موشک های پرتابی بالا رفت و در ان بر روی او بسته شد .او از در جلویی وارد شد و روی صندلی فرماندار نشست .و ان اتاق تاریک را روشن کرد و این کار را با یک نور مایل به آبی انجام داد . او سنگ اتش زنه را زد و موزیک در حال پخش شدن بود . ارابه بزرگی را که نور روشنی از ان منتشر میشد به راه انداخت و دور از جمع دیگران با قایقی از Nibiru فرار کرد .
مسیر خود را در جاده برفی ادامه داد در حالی که رازی که از ابتدا ان را برگزیده بود  همراهی اش میکرد . سفر Alalu به زمین که سرزمین سیاره طلایی بود در مسیری که زیبایی و رنگ های سیاره اش توصیف شد حرکت میکرد. او را از کمربند سیاره کوچک به نام Hammered helmet  با موشک ، مانند یک نگهبان از داخل منظومه شمسی. فرود آمد. بعدا هوا و آبهای آرام را امتحان کرد و از سازگاری با ان ها خوشحال بود .او اخبار را به Nibiru
منتقل میکرد تا  برای نجات تاج و تخت به سیاره اش بازگردد . Anu برای تایید این مساله پسرش Ea (Enki) و ۵۰ مرد قهرمان رابه زمین فرستاد . Ea- Enki ، مخترع پیشرفته از جت های ابی برای پخش Hammered Bracelet استفاده میکند .
ان ها که برای سوخت نیاز به آب بیشتری در Lahmu (مریخ ) داشتند ، به اندازه کافی رودخانه داشتند اما هوای کافی نداشتند و به ارابه های خود رفتند تا بتوانند اب را به زمین بیاورند .
Enki به محض این که به زمین رسید در ۷ روز Eridu را ساخت و روز هفتم را روز استراحت قرار داد . سپس Anu پسرش Enlil ، برادر Enki را میفرستد . Anu خودش به زمین میرود تا تصمیماتی را قبل از بازگشت به Nibiru  در زمانی بگیرد که با Alalu مبارزه میکند .  مجددا Anu برنده میشود . اما Alalu که بازنده بود پای Anu’ را به زمین کوبید و دسته کنترل ارابه را کشید . معده او دچار عفونت شد .
Alalu بعد از  هفت روز مورد قضاوت قرار گرفت  و با خلبان Anzu به مریخ تبعید شدند. درخواست Anzu برای ماندن با اوتا زمان مرگ او و دفن او باعث شد نامی برای خودش بسازد . آن ها با عقاب هاو ماهی همراه بودندو غذا و ابزار آنها تامین شده بود . خیلی زود Anu دختر Ninmah (Ninharsag) که یک افسر پزشک بود به زمین میرود و در راه در
مریخ توقف میکند و Anzu را پیدا میکند در حالیکه مرده است. او شصت بار از تپ اختر و امیتر استفاده میکند و   Anzu. را زنده میکند . Ninmah در ان زمان Alalu را می بیند که پادشاه Nibiru است و توده ای  از استخوانها در غار یک کوه بزرگ بود. آنها ورودی غار را دوباره با سنگ پوشاندند ؛ تصویری از Alalu را بر کوه صخره ای بزرگ حک کردند. آنها نشان دادند که کلاه خود عقاب شل پوشیده است و چهره اش را پوشاندند. اجازه بدهید تصویری از Alalu برای همیشه رو به Nibiru خیره باشد ، جایی که حکومت  کرده است رو به سوی زمینی که طلا ی ان  را کشف کرد! (چهره ای در مریخ)

 حاکم ANUNNAKI :

Enki, Enlil و Ninma دو پسر و یک دختر پادشاه ANU هستند . ۶ پسر Enki : Marduke, Ningishzidda, Nergal,Ninagal, Gibil,Dumuzi . پسر های Enlil’ : Ninurta, Nannar, ishkur . پسر و دختر Nannar ، دوقلو ها Utu و inanna. .

دیگر نوه های پسری :

Asar, Satu – ، ان ها پسر های Marduke هستند . Horon (horus) پسر Asar که Satu را برای مرگ asars شکست میدهد  که سومین پسر Nabu- Marduke میباشد . پادشاه Gilgamesh که پسر Banda نوه Utu و مادر enlil است . Ningishzidda که بعدهها به سیاره زمین انسان ها امد و THOTH نامیده میشد و پسر Enki هم میباشد . Ningishzidda هم در مهندسی ژنتیک DNA بسیار توانا میباشد و به طراحی اهرام گیزا ، بزرگ ترین سیل جهان میپردازد و افعی بال دار نامیده میشود . ( نماد DNA از دو گره خورده ( نماد پزشکی ) .
طراحی اهرام آتلانتیس و کریستال آتلانتیس بدون Bimini  زیر دریا که دلیل تمدن های  Mayan,Astec  در امریکا و اسیای جنوبی میباشد .

آثار ANUNNAKI

اهرام مصر که توسط  ANUNNAKI ساخته شده اند با طراحی    Ningishzidda Ekur – بوده است . خانه ای که مانند کوه است(پس از ایجاد سیل بزرگ ساخته شده است ). اهرام مورد نظر با کلمات Enki to Enlil نامیده میشوند :زمانی که در اینده در مورد این مساله از شما سئوال شود : کی و توسط چه کسی این روش حذف شده است .

Sphinxs

اجازه دهید علاوه بر قله های دو قلو سن شیر را مشخص کنیم و بگذاریم تصویر Ningishzidda ، طراح ان به عنوان بهترین طراح مشخص شود . سپس مردوک Marduke مجددا ان را در تصویری از Nabu نشان میدهد که ادعا میکند زمین است .
چهره ای بر روی مریخ – Alalu – ان ها غار رابا سنگ ها پوشاندند . اجازه دهید تا تصویر Alalu برای همیشه به سمت Nibiru خیره باشد که در ان جا فرمانروایی کرده است ، سرزمینی که وی طلای ان را کشف کرد . ( چهره ای بر روی مریخ ) .

بلوک های بزرگ سنگی

یک سکوی زمینی برای ارابه های کریستالی به وسیله Skyships نیز حرکت کرده است . معبد ژوپیتر BAALBEK LEBANON
قسمت سطح زمین کوهستان های Cedarسدر  ( چهارمین صفحه ) Enlil میباشد که در کشتی پرنده Edin به بررسی کوهستان ها و رود هایی پرداخته است که مد نظرش بوده است . Enlil با گرمای خورشید داغ کرده بود و به دنبال سایه و جای خنک میگشت . کوهستان های پوشیده از برف در شمال قسمتی که عدن Edin قرار داشت و او ان جا را دوست داشت . او در بالای دره کوهستان و در جایی که اشعه های خورشید بر روی سطح ان جا گسترده شده بود دراز کشید . سنگ های بزرگ دامنه کوه ها بریده شده و به اندازه های کوچک تبدیل شدند . ان ها برای بالا نگاه داشتن سکو با کشتی های پرنده ان ها را حمل کردند و از ان محل برداشتند . Enlil با رضایت به بررسی کار دستی پرداخت . کاری که واقعا دوراز باور بود : اثری که همیشه بر جای ماند .
Obelisk – اولین اثر از Anunnaki که در Tablet ها به ثبت رسیده بود .
اهرام Mayan – ( امریکا ) اهرام Ningishzidda- Thoth ( که افعی بالدار نامیده میشود ) + اهرام آسیا .
Anunnaki معدن های طلا را برای ۸۰ شار به مدت ۳۰۰۰۰ سال قبل از ایجاد کمک کارگر های اصلی  استخراج کرد. مهندسین Ningishzidda نسخه اصلی DNA انسان مرد رااز Anunnaki با تخمدان Homoerectu زن در یک ظرف گلی در زمین قرار دادند و ( مثل لوله تغذیه بچه ) و آن را به رحم Ninmah(Ninharsag) تزریق کردند . Ninmah بچه ای به نام Adamu. را به دنیا می اورد . همین اتفاق دوباره تکرار میشود اما باز هم دختر میباشد . Enki ان را به Damkina(Ninki) تزریق میکند . ( همسر Enki ، دختر Alalu ) . Damkina فردی را به نام تیامات Tiamat به دنیا می اورد . مدل های ADAMU & TIAMAT که در تصویر Anunnaki’ به عنوان مستخدم ها کشیده شده اند ( نه برده ها ) . او نژاد مخالف انسان بر روی زمین بود . تولد Shaggy از Adamu پوست تیره ای نداشت اما موهای او سیاه بود ، رنگ پوست او هم همانند خون غیراصیلش بود . مثل رنگ Absu ( افریقا ) . آن ها به  کلاهک نگاه کردند : شکل آن عجیب بود و دور آن را پوست پوشانده بود .بر خلاف Anunnaki که پوستی دور آن را نگرفته بود . سر آن پوشانده شده بود و چیزی را دستش کرده بود . او به سختی آن را باز کرد . صورت او به یک باره زرد شد : که در آن رحم از رحم دیگری امده بود . یک دختر . یک دختر به دنیا امده بود . او با خوشحالی سر Ninki داد زد .
چهره نوزادان و اندام آنها به دقت مورد مطالعه قرار گرفت .آن ها از شکل خوب و گوش و چشم سالم برخوردار بودند اندام های پایینی مثل پاها مناسب نبودند و آن ها پشمالو بودند  و رنگ موی او مانند شن های ماسه بود  .پوست او صاف بود مثل Anunnaki . او دختر بچه ای را به نام Ninmah  را در بغل گرفت . او  دست ها را به هم زد و نوزاد تازه متولد شده چیز هایی را به خوبی بیان کرد . از نظر Ninki ، همسر Enki ، کودک تازه متولد شده دنیاامده ، پرورش میابد و بزرگ میشود .
شاخه DNA حیات طولانی مثل انسان های Nibiru داده نشده بود . شاخه DNA تیز برای تولید مثل از بین رفته بود . به دلیل عدم زاد و ولد ، در روش ژنتیکی جراحی ، Ningishzidda از دنده Enki و Ninmah  دو شاخه از دست رفته dna را برای زاد و ولد با پوشش های کمر جدا کرد .
Enlil که دیگر برهنه نبود در ان قسمت راه رفت و این مساله را مشاهده کرد . نسل های قبلی انسان های زمینی یعنی  Adamu و Tiamat، معدن های طلا را برای Anunnaki استخراج کردند و طلا به Nibiru بازگردانده شد که برای جو موثر بود که باید هر شار نزدیک به زمین را از فواصل نزدیک به سیاره ما دو باره پر کند . Enki به اختراع و ایجاد ماشین ها و ابزارهای معدن کاوی ، کشتی های پرنده چرخان (هلکوپتر) ،و ارابه های اسمانی خواهد پرداخت و  سپس دو روبات مصنوعی برای ذخیره کردن نام نوه Enlils به نام inanna استفاده میکند . رهبران Anunnaki هر کدام ۱۲ علامت آسترولوژی به ان ها داده میشود . سپس ان ۱۲ نفر با عنوان نام های خدایان مصری و یونانی شناخته میشوند .
کمبود غذا دلیلی بود برای اینکه در طرح Enki’ انسان های متمدن به کشاورزی و چوپانی بپردازند . Enki انکی از دو انسان زمینی  آدم Adapa و حوا Titi فرزندانی به نام Dawn و Dusk دارد که تولد ان ها در یک روز اتفاق افتاده است .  آدم Adapa به Nibiru برده شد تا پادشاه Anu را ملاقات کند . Adapa و Titi فرزندان دو قلو به نامهای قابیل  Ka-in و هابیل Abael داشتند . Ka-in کشاورزی میکرد و Abael چوپان بود . دانه و علف برای گوسفندان از Nibiru. اورده میشد . بعده ها Ka-in و Abael با هم دعوا کردند . Ka-in سنگی را بلند کرد و پشت سر هم او را زد . زمانی که او دید خونش به جوش امده است فریاد زد برادر من Abael ! اما خیلی دیر شده بود . Titi در اخطارهای قبلی در رویاهایش دیده بود که خون Abael را در دست Ka-in دیده است و Adapa را بیدار کرده است و به پیش پسر های ان ها رفته است .
Enki خیلی Ka-in تحریک شده را در سرزمین سرگردان با خواهرش Awan عصبانی کرده بود و به دریای بزرگ امریکا رفته بود .  Ningishzidda قبل از رفتن به ان جا اساس زندگی Ka-in’ را( d.n.a ) به گونه ای تغییر داد که ریش نباید رشد کند ( علامت ) . فرض کنید که نوادگان ka-ins از امریکایی ها متمایز شده اند ( هندی ها ریش ندارند؟ ) . نژاد هایی از انسان ها که ریش نمیگذارند . سنگ قبرهای تپه ای – رسم تدفین ANUNNAKI – ABAEL نیز به این روش دفن شده است . Enki که در زیر یک سنگ دفن شده است نشان دهنده رسم تدفین Anunnaki برای Adapa و Titi میباشد . Adapa و Titi به تغییر Sati (seth) برای جایگزینی Abael برای تمام ۳۰ دختر و پسر اول Sati پرداختند . اولین پسر Enshi   نامش Kunin بود ، فرزند اول Kunin نامش Malalu بود و اولین پسر Malalu irid بود . فرزند اولIrid نامش   Enkimi (Enoch)  بود . او علاقه ای به Enki نشان داد و نام ستاره ها را بر او گذاشت و در یک سفر آسمانی marduke به ماه از طریق سیستم خورشیدی بر روی مریخ باقی مانده بود و تا اخر روز سفرش فرمانده Anunnaki بر روی مریخ بود که Igigi نامیده شده بود . اولین پسر Enkimi نامش Matushal بود ، پسر اول Matushal نامش Lumach بود . Lumach با Batanash ازدواج میکند که دختر برادر Matushal بوده است . همسر Lumach’ به نام Batanash پسری به نام Ziusudra داشت ( پدرش Enki بود ) . پوست او مانند برف سفید بود ، موهایش رنگ چرم بود ، چشم هایش رنگ اسمان بود و در نور برق میزد ( ابی یا زال ) ( توصیفی که از او در زمان تولدش ارائه شده است همانند حضرت مسیح میباشد که کشتی میسازد تا خود و خانواده اش را از Deluge ( طوفان نوح ) نجات دهد . داستان فرشته های وحی ( مانند کتاب Enoch ) بعدا در سال ۶۰۰ برای Anunnaki بر روی زمین ارائه شد . بر روی Lahmu ( مریخ ) ، ۳۰۰ پایگاه برای طلا به Nibiru ساخته شد . Shamgaz ، مدیر ، رهبر ۳۰۰ igigi (Anunnaki بر روی مریخ ) به زمین امد که در زمان ازدواج Marduke و Sarpanit بوده است  که از دختر Enkimi (Enoch)  بر روی زمین متولد شده است . پس از این جشن ۲۰۰ igigi ربوده شدند و از ان ها خواسته شد تا فرزندان و بچه های مشابه  با ان ها داشته باشند . Galzu یک مامور سری پادشاه با موهای سفید است که از ارابه اسمانی پیاده شده و به دو قبیله Enki و Enlil میگوید که آن ها از چرخه های کوتا ه زمینی و قدرت جاذبه کم تر استفاده کرده اند و در صورتی در مدت کوتاهی از بین میروند که آن ها به Nibiru بازگردند . همچنین به نظر میرسد که او هم دارای آرزوی  یک قرص ابی رنگ Ark را برای Ziusudra دارد تا خود ، همسر و سه فرزندش ، Shem, Ham,Yafet ، و همه حیوانات و DNA را نجات دهد . Enki از خواب بیدار میشود تا قرص نشان داده شده را در کنار خود بیابد . Enki با Ziusudra از طریق نی بادی صحبت میکند تا قرص را پیدا کند .
(کره زمین قبل از طوفان نوح: در پی این طوفان خلیج فارس شکل گرفت که تمدنهایی که بین بوشهر ایران و بحرین بود به زیر آب رفت.تمدن باغ عدن را به این منطقه منتسب میکنند.
SDG  Ziusudra (نوح) در Nibiru در اثر گرانش ناشی از ورقه یخ قطب جنوب به سمت دریا است که باعث ایجاد سوپر موج جزر و مدی در زمین میشود. سپس بلورهای یخ بر استراتوسفر که پرتوهای کیهانی در آن زمان مسدود شده را ذوب کرده که بر روی ان چهل شبانه روز باران باریده است. Anunnaki  چرخش زمین را در خود کشتی ارابه آسمانی متوقف کرده است تا سیل را از بین ببرد .
Marduke, Sarpanit, ، دو پسر ها ، igigi Anunnaki و خانواده های ان ها بر روی سیاره Lahmu ( مریخ ) مانع طغیان سیلشدند . Nannar درخواست از بین بردن سیل را بر روی Kingu داد ( ماه ) .
Ninagal به وسیله Enki برای ملحق شدن Ziusudra به هدایت Ark در کوهستان های Arata(Ararat), انتخاب شد ، و اکثیر حیات DNA را در ابتدا برای او آورد  و تخم حیات حیوانات به وسیله Enki و Ninmah در جعبه ای از چوب کنار جمع اوری شد  که در بین فرزندان Ka-in دریای بزرگ  بود ( امریکایی – هندی ) که خانه های ساحلی را از سیل نجات داد . دو برادر و خواهر مدیر بودند . و خواسته و اراده خوداوند این بود که انسان ها زنده بمانند .
پس از سیل ساختمان اهرام Anunnaki و Sphinxs به وسیله Ningishzidda. ، پسر ، پسرهای Marduke ، ساخته شد و Asar و Satu با دو دختر Shamgaz ، فرمانروای igigi clan ازدواج کردند . Satu که به برادرش حسادت میکرد ، Asar و همسرش را با دادنه هایی که  Horon به ان ها داد  کشت . Horon بزرگ شد و به یک قهرمان تبدیل شد و Satu را در جنگی علیه وی شکست داد . Anunnaki igigi تا مسیر خیلی نزدیکی از دروازه قصر ارابه های اسمانی پیشروی کرد ( به خاطر داشته باشید که Elijah بهداخل ارابه های پرنده برده شده بود . ) . بنابراین Enlil پسرش Ninurta را میفرستد تا دروازه جدیدی را در دریای بزرگ بسازد . (خطوط Nazca امریکا ) .
Galzu مجددا در خواب به نزد Enlil می اید تا افرادی به نام Shem (فرزند اول Ziusudras) و یا IbruUm (آبراهام ) از مصیبت نجات دهد . جنگی میان خود Anunnaki ها در گرفت . Inanna بر علیه Marduke به خاطر کشتن معشوقه اش Dumuzi. قیام کرد . تجهیزات این ترور هرگز به پای تجهیزات قلمروی mardukes نمیرسد .
دختر از خانواده Enlil و پسر از خانواده Enki بود . اما حسادت Marduke به حاکم جوان تر به نام Dumuzi بعده ها اورا تحریک کرد . او به داخل رودخانه تندابی میپرد و غرق میشود . inanna با او در Ekur (اهرام) به مبارزه پرداخت تا در درون خویشتن ارام بگیرد . سلاح های پرتویی او بناهای اهرام اولیه را در هم شکست . حالا Marduke در درون خود جستجو میکند و Ningishzidda ، طراح اهرام ، به دنبال راهی برای روبرو شدن با او و مبارزه بااو در دریای بزرگ Sarpanit و پسرش Nabu میباشد . (برج داستان BABEL) . BAB به معنای دروازه و EL به معنای دروازه خدایانبرای خدا میباشد . بعده ها Anu به زمین می اید و از Marduke عذر خواهی میکند تا برگردد . بعده ها Marduke که هنوز خواستار قدرت میباشد یک قطعه سنگ را به طرفداران خود نشان میدهد و یک برج را میسازد . Marduke یک دروازه غیر قابل ورود برای افراد غیر مجاز برای ورود به بهشت میسازد . ( یک دروازه ستاره ای ) . اگر امکان انجام این کار فراهم شود انگاه هیچ بعدی از انسان غیر قابل دسترسی نخواهد بود . Ninurta میگوید  این برنامه شیطانی باید متوقف شود . چیزی که همه با ان موافق هستند . شباهنگام بود که Enlilite Anunnaki با کشتی پرنده خود با اتش و باروت امد و و برجی را که ان ها ساخته بودند نابود کرد . ان ها توابعی را در سرتا سر منطقه گماردند . Enlil مردم را مجبور کرد به زبانی که او میخواهد حرف بزنند . او یک شیوه نگارش جدید را ارائه داد که بقیه نمیتوانستند ان را بفهمند .
Marduke تا ان جا پیش میرود که ادعای اهرام را میکند و برای صلح با امریکا ، Ningishzida را ترک میکند و و او با عنوان افعی بالدار معروف است ( سمبل DN ) /
آخرین مصیبت – Mardukeمردوک  به گرفتن سرزمین همراه با پسرش Nabu در ارابه های آسمانی ادامه میدهد . دو پسر های Enki و Enlil سلاح های تروریستی را کنار میگذارند اما بال شیطان (انفجار اتمی )در سرزمین سومری ها گسترده میشود و به کل حیات در آن جا پایان میبخشد . Anunnaki کشتی پرنده آن ها را رها میکند و به قسمت دیگری میرود و تونل مخفی زیر زمینی دنیا از پرتوهای کیهانی در امان میماند . این سلاح های تروریستی مخرب هرگز به قلمروی mardukes نرسیدند .
آنو  در نیبیرو بود و   اطلاعی در مورد Galzu نداشت و آن ها را مجبور کرد تا بفهمند Galzu فرستاده و مامور مخفی خالق بشر میباشد . یعنی هدف آن ها امدن به زمین و حیات دادن به بشریت بود . آن ها همه ناخواسته فرستاده بودند . محافظانی که از حیات بر روی زمین محافظت میکردند . همانگونه که ما اکنون در این جا هستیم تا به حفظ حیات بپردازیم و از آن مراقبت کنیم . محافظی از جانب خالق بشر  .

خوب این هم از داستان انانوکی ها که  خیلی خلاصه و مفید گفته شد

انها با امدنشان در ۴۴۵۰۰۰ سال پیش تا به ۴۰۰۰ سال پیش حضورشان در زمین ادامه داشت.
انها خالق ادیان و مذاهب بودند … اختلافاتی در بین انها صوررت گرفته بود که باعث به وجود امدن بلایای طبیعی بر سر انسان مثل طوفان نوح و حادثه اتمی که ابراهیم فرد منتخب نجات انسان بود ”
فقط و فقط در این دو اتفاق فرستاده ای به نام گالزو فرود میادو تذکر میده که نسل انسان باید حفظ بشه و زمینی ها زمین را به ارث خواهند برد …!!
اختلافات انلیل مردوک و انکی باعث بوجود امدن این بلا ها شد یه جورایی طمع قدرت کرده بودند داستان ادم و حوا از همین انانوکی هاست در ان زمان فرود انانوکی ها انسانهایی بی عق و شعور در زمینی بودند که حتی تولید مثل هم بزور انجام میدادن و چیزی بلد نبودند و با میمون امروزی تفاوتی نداشتند  انانوکی ها بنا به احتیاج به نیروی کاری انسان نئاندرتال را تغیرات ژنتیکی دادن و هموسپین ها را بوجود اوردند این کار را انکی و خواهرش نینماه انجام دادن و اولین انسان ادامو و اولی زن حوا بهش میگیم بوجود امد بعد ها طی سکس انکی با یک زن زمنی اولی انسان به نام اداپو هم بوجود امد نوح هم که در الواح زیوسودرا نام دارد به نظر نیمه انانوکی هست چون در الواح امده و سن بسیار زیادی داشته است بحث نظریه هفت اسمان نیز از همین انانوکی هاست
از زمین تا نیبیرو هفت سیاره است و منظور همینه
انانوکی ها بعد فرود ۶روزه اولین شهر روی زمین را ساختند و روز هفتم استراحت کردند در تورات هم چنین مساله ای امده … خیلی ساده هست که ادیان همه رو نوشت انانوکی ها هستند نه دخالت خدا خدا احتیاجی به این کار ندارد انانوکی ها موجوداتی با صورت نورانی بودن  که انسان قادر و متحمل دیدن انها نبود داستان موسی و خدا که موسی گفت خودت را به من نشان بوده رو در ذهن بیارید داستان نوح هم همین طور قدرتی که انانوکی ها داشتند باعث شد که انسانها انها را فرشته و خدایان بنامند البته توقعی از انها نمیشه رفت انانوکی ها با پخش شدن بر زمین نیز تمدن های دیگری مثل مصر و بابل و مایا ها و ایران رو بوجود اوردن گفتیم ایران …گفته میشه سلسله هخامنشیان و داریوش که در کتیبه خود گفت خون خدایان در من جاری است از همین مردوک انانوکی است

اما از این قسمت خارج بشیم یکی دیگه از نشانه های فرازمینی نقاشی هایی است که مخصوصا در قرن ۱۳ و ۱۴ دیده میشود نقاشی غسل تعمید مسیح، کشیده شده توسط ایرتد گلدر”Aert De elder” کشیده شده در سال ۱۷۱۰ میلادی که در موزه ی فیتزویلیام کمبریج در انگلستان نگهداری میشود.تصویر یک سفینه فضایی ثابت ایستاده در هوا که نورهایی ازآن به سمت پایین می تابد به خوبی در قسمت بالای نقاشی مشخص است.:

740566_affutfFs

نقاشی زندگی مریم مقدس کشیده شده در سال ۱۳۳۰ درکلیسای باسیلکا در فرانسه نگهداری میشود.در این نقاشی هم در قسمت بالا و سمت چپ یک شی کلاه مانند که در هواشناور است به خوبی دیده می شود:

000

تصویر مریم مقدس وجیووانینوای مقدس درپالازووچپو”palazzo vecchio”در فلورانس مربوط به مدرسه لیپی در قرن ۱۵ می باشد. یک نمای نزدیک از سمت چپ بالای نقاشی شی را درآسمان نشان می دهد وپایین یک مرد ویک سگ به موضوعی نگاه می کنند.تصویر بزرگ نشان می دهد که  یک سفینه بیضی یا صفحه ای در اطراف آن است وتشعشات طلای از آن متصاعد می شود

در سرتاسر جهان نقش ها ، مجسمه ها و ابزار آلات عجیبی وجود دارد که که با عث شگفتی بشر امروزند. حال تعدادی از مجسمه ها و تصاویری که میتواندن نشان از وجود موجودات فرازمینی در گذشته ی تاریخ باشند را معرفی میکنیم:

مجسمه های پیدا شده در عراق / محققان از این مجسمه ها به نام آنوناکی ها هم یاد کرده اند.۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ قبل از میلاد.:

740566_fwzz5aTU

۷۰۰۰سال پیش از میلاد مسیح / دیسک یافت شده در نپال:

740566_Olr1eXGv

تصویری بر روی قاری در Val Camonica ایتالیا / به سیم های اطراف سر نقش ها دقت کنید.:

وسیله های حمل و نقل /ویماناها/ در مصر باستان “البته من جایی هم خوندم که این فقط مربوط میشه به خط مصری!!”:

نقاشی لا تبائیده نقاشی شده توسط پائولو اوچلو موجود در فرهنگستان فلورانس مربوط به ۱۴۶۰ میلادی در قسمت بزرگ شده نقاشی تصویر یک جسم پرنده ناشناس یوفو در آسمان به خوبی مشخص است

نقاشی آبرنگ قرن هفدهم واقع در کلیسای  ” اسوتیسهوی ولی ”  در دوگوشه سمت چپ وراست بالای نقاشی دو بشقاب پرنده در حال پرواز دیده می شود.
جدا این نقاشی ها ساخته تخیلات اجداد ماست؟؟
با توجه به اینکه این نقاشی ها در دوره و وکشورهای مختلف کشیده شده است هیچ امکانی وجود نداره که از روی همدیگه تقلید کرده باشند وخیلی از این نقاشی ها بر اساس مشاهدات مستند وثبت شده در دفاتر رسمی کشیده شده اند.

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

  1. زهرا گفت:

    من علائم ۱ و ۳ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۲ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۴۱ و ۴۳ و ۴۵ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۵ رو دارم. و هم اعتقاد شدید دارم که توسط شون ربوده میشم. خیلی علاقه مندم که بیشتر توضیح شون بدم براتون. آیدی من در تلگرام: @-

    • مهراد سلیمانی گفت:

      سلام خسته نباشید من در حال ساخت یک پارک هستند در مورد فرازمینی ها می خواستم ازت اجازه بگیرم تا از اطلاعات سایت استفاده کنم و البته معرفی خواهم کرد اسم سایتتونو برای اسم خودتون رو در پا کرد و اینکه این خانمی که پست گذاشتن که توسط فرازمینی ها ربوده می شند اگر با تو صحبت کردیم و اگر خواستین خوشحال میشم اگر اطلاعاتی با اجازه ایشان در اختیارم بزارید خیلی ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *