چشم زخم

چشم زخم

چشم زخم

چگونه یک نفر نظر زده میشود⁉️

امواج تمایل گرانه تولیدشده در یک فرد در مورد فرد دیگری به آن فرد منتقل میشود و این موارد نظر زدن است از طراحی براساس دانش نا آشکار.

ما میتوانیم ببینیم که جریان انرژی که منتقل میشود برروی فرد دیگری جزراجا تاما است و به بدن فیزیکی بدن حیاتی (prana-deha )بدن خردی (manodeha)و بدن فراسببی (karandeha)حمله میکند .

این یک پوشش ناراحت کننده ناآشکار در اطراف فرد است و در نتیجه فرد اضطراب را تجربه میکند از طریق افکار آرزومندانه:

گاهی اوقات هنگامیکه مردم یک کودک خندان و سالم را میبینند در آنها ندانسته افکار آرزومندانه نسبت به کودک بوجود میاید همانطور که این افکار دارای جزراجا– تاما است با تاثیر منفی که بر بدن ناآشکار حساس کودک میگذارد آنها را مبتلا میکند.

مثال دیگر وقتی است که یک زن یا مرد لباس های تحریک آمیز میپوشد. افراداز جنس مخالف ممکن است افکار آرزومندانه در مورد او داشته باشد هنگامیکه این افکار در ذهن ایجاد میشود فرد با داشتن این افکار راجا تاما را افزایش میدهد و ایجاد نگرانی در زن همچنین به دیگران درمحیط میشود?

از طریق حسادت:در برخی شرایط انرژی فردبا افکار بد منفی میشود در مورد یک فردحیوان و یا شی به موفقیت آنها حسادت میکند. این ارتعاشات منفی تاثیری بر روی فردحیوان و یا شی میگذارد یک بانوی تجربه میکند که پس از شرکت در مسابقه و دستیابی به مقام اول روز بعد مریض و بستری شد او مقام اول را در رقابت بدست آورده بود،وسایر رقبا در برابراو افکار حسودانه داشتند و این تاثیر مستقیم براو گذاشته بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *