بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

نیوتن «قانون گرانش نیوتن» را کشف نکرد !

دانشمند دیگری به نام روبرت هوک که بعدها رقیب و دشمن نیوتون شد، اظهارشده و نیوتون بر پایه ایده‌های هوک توانست قانون جاذبه را کشف کند.

خیاط هم در کوزه افتاد

 در روزگار قدیم در شهر ری خیاطی بود که دکانش سر راه گورستان بود . وقتی کسی میمرد و او را به گورستان می بردند از جلوی دکان خیاط می گذشتند .

ترک سیگار

درمانی برای اعتیاد به نیکوتین

گروهی از دانشمندان موسسه‌ی تحقیقاتی اسکریپس، آنزیم جدیدی که اعتیاد به نیکوتین را درمان می‌کند، ساختند و آن‌ر‌ا به طور موفقیت‌آمیزی در موش‌های معتاد به نیکوتین، آزمایش کردند.

تشعشع هسته ای با بدن انسان چه میکند؟

بدن انسان تا حدی بسار پایین میتواند در  برابر مقادیر بسیار ناچیز تشعشع حاصل از مواد پرتوزا مقاومت کند اما در صورتی که این میزان از حد مشخصی عبورکند

شکلات

شکلات ‘تاریخ پنج‌هزارساله’ دارد

شکلات بیش از آنچه تصور می‌شد، قدمت دارد. تازه‌ترین شواهد گیاه‌شناسی نشان می‌دهد که درخت کاکائو که شکلات از میوه آن ساخته می‌شود