پ پ

نویسنده: boshra t69

لباس جدید فضانوردان مریخ

دانشمندان و فضانوردان روز به روز خود را برای سفر به مریخ آماده می‌کنند اما مساله مهم دیگری به غیر از نحوه رسیدن به فضا و ساخت