پ پ

نویسنده: boshra t69

علائم زایمان

علائم فشار خون بارداری چیست؟

خانم‌هایی هستند که قبل از حاملگی اصلا به فشار خون مبتلا نیستند و فشار خون آن‌ها قبل از حاملگی و در نیمه اول حاملگی نرمال است

ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻧﻮﺗﺮﻭﻧﯽ

ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﻧﻮﺗﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺘﺮﺍﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﺸﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ

غذاهایی که نباید با هم خورد

اگر همه مردم جهان گیاهخوار شوند چه اتفاقی می‌افتد؟

امروزه بسیاری از مردم در گوشه و کنار جهان با انگیزه‌های مختلفی پیرو رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری بوده و در سوی مقابل، عده زیادی از مردم نیز طرفدار رژیم گوشت‌خواری هستند