پ پ

نویسنده: boshra

۵نظریه علمی درباره ظاهر احتمالی موجودات فرازمینی

با افزایش درک ما از جهان اطرافمان، چشم انداز ما نیز نسبت به وجود خود متواضع تر شده، این امر موجب شده که دانشمندان نظریه پردازیهایی را درباره ظاهر موجودات فرازمینی آغاز کنند

بازگشت به آینده

بازگشت به آینده “فرد آلن ولف” از دانشمندان فیزیک کوانتم نیز معتقد است زمان به شکل یک خیابان یک طرفه به نظر می آید که از گذشته به سوی حال در حرکت است

‍ ناسا وجود بشقاب پرنده های باستانی را پذیرفت و آن را تأیید کرد .

به نظر می رسد که ناسا نتوانست پدیدۀ بشقابهای پرنده را انکار کند. ناسا در یک مدرک جنجال برانگیز که در سایت رسمی خود منتشر کرد وجود بشقابهای پرنده در سرتاسر تاریخ بشر را تأیید کرد.

‍ چگونگی مرگ واقعی

استادالهی قمشه اى: جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ قطعی، در کسری از ثانیه انجام می شود. این لحظه چنان سریع اتفاق می افتد

مراقبه پاکسازی آگاهی

۱_هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید، نفسی عمیق بکشید و درخواست کنید تا به شما یادآوری شود چرا اینجا هستید و بهترین آرزویتان برای امروز چیست.

فیسبوک و گزینه گرامیداشت درگذشتگان

فیسبوک از تغییرات جدیدی برای نحوه اداره پروفایل‌های درگذشتگان خبر داده است. دوستان و اقوام از این به بعد خواهد توانست یاد فرد درگذشته را در صفحه‌اش زنده نگه دارند.

ظهور زمین نو پا

روز زمین

۲۲ آوریل، مصادف با “روز زمین” است. روز زمین مناسبتی سالانه است که در ۲۲ آوریل جشن گرفته می شود