پ پ

نویسنده: boshra t69

محاسبات احتمال می دهد که بشر روزی موفق به ساخت سفینه ای با ۹۹ درصد سرعت نور خواهد شد.

فیزیک نظری معمولا محدودیت هایی که ما بر روی تخیلاتمان قرار میدهیم را بر میدارد. از ناخونک زدن به ایده موتور های فرا نور گرفته تا فهمیدن نرخ انبساط کیهانی

رکورد سن حیات زده شد

ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ۳/۴۸ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻮﺩ .

۱۰ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .

 ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﻮﻉ ﺁﺭﻭﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ۱۰ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .

اضطراب خود را در محل کارتان با این ۷ کار ، کاهش دهید

ما اغلب آن‌قدر خودمان را درگیر کار و اضطراب‌های آن کرده‌ایم که احساس می‌کنیم برای هیچ‌چیزی از جمله تفریح و لذت بردن از زندگی وقت نداریم.

ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺑﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﮐﺮﺍﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺭﺑﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﮐﺮﺍﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

روسیه یا امریکا؟! کدام یک جهان را پایان خواهد داد؟

زمانی امریکا و شوروی بر جهان حکومت میکردند، با سقوط شوروی یک طرف این معادله تغییر کرد، امریکا و روسیه را بدون شک میتوان دو قدرت نظامی مطلق کره ی زمین دانست