پ پ

نویسنده: boshra t69

موفقیت جداسازی دوقلوهای به‌هم چسبیده در آمریکا

در یکی از نادرترین جراحی‌های جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده، پزشکان آمریکایی موفق شدند دو نوزاد که از مغز به هم چسبیده بودند را از هم جدا کنند.

ابرهای ۶ ضلعی، کلید معمای مثلث برمودا

دانشمندان دانشگاه ایالتی کلرادو نظریه جدیدی را در مورد مثلث رازآلود برمودا ارائه داده‌اند که تاکنون تعداد زیادی هواپیما، کشتی و انسان در آن ناپدید شده‌اند.

محاسبات احتمال می دهد که بشر روزی موفق به ساخت سفینه ای با ۹۹ درصد سرعت نور خواهد شد.

فیزیک نظری معمولا محدودیت هایی که ما بر روی تخیلاتمان قرار میدهیم را بر میدارد. از ناخونک زدن به ایده موتور های فرا نور گرفته تا فهمیدن نرخ انبساط کیهانی

رکورد سن حیات زده شد

ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ۳/۴۸ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻮﺩ .

۱۰ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .

 ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﻮﻉ ﺁﺭﻭﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ۱۰ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .