پ پ

نویسنده: boshra

آثار حیات در انسلادوس

به نظر می رسد انسلادوس، قمر سیارۀ زحل (کیوان)، یکی از مساعدترین مکانها در منظومۀ شمسی برای جستجوی حیات باشد.

شبکه مخفی‌

هنگامی که در اخبار موردی در رابطه با کشف یک شبکه مربوط با پورنوگرافی کودکان اعلام میشود، احتمال اینکه این خبرمرتبط با یک شبکه مخفی‌ باشد،

آزمایش ژنتیک، نتایج و پیامدها

  در واقع از طریق جهش‌هایی‌ که در دی ان‌ای‌ مشاهده میشود می‌توان با اطمینان گفت که آیا فرد به بیماری خاصی‌ مبتلا میباشد و یا مبتلا خواهد شد .

چگونه از پیری پوست جلوگیری کنیم؟

در باب پیر شدن

با هر تیک ساعت، لحظه‌‌ای به سنّ ما افزوده شده و به سمت پیر شدن گام بر می‌داریم

کشف حمله با نرم افزار تجسسی به ‘واتس‌اپ’

تایید شده که هکرها توانسته اند با استفاده از یک حفره بزرگ امنیتی در پیام‌رسان “واتس‌اپ” نرم افزاری تجسسی را از راه دور روی تلفن ها و سایر دستگاه های الکترونیکی نصب کنند.