پ پ

نویسنده: boshra t69

گیاه پژمرده

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

کروموزوم

رمزنگاری DNA برای نفوذ به کامپیوتر

بیگ بنگ: دانشمندان دانشگاه واشنگتن در طی اقدامی که به تحقق ژانر علمی- تخیلی به واقعیت شباهت دارد، توانستند یک کامپیوتر را با بدافزار رمزگذاری شده در داخل یک رشته DNA آلوده کنند.

منشا شکل گیری طلا مشخص شد

گروهی از دانشمندان بین المللی با همکاری و هدایت دانشگاه گرانادا در اسپانیا موفق به شناسایی منشا شکل گیری طلا این فلز گران قیمت شده اند.

باد آورده را باد می بره

در زمان سلطنت خسرو پرویز بین ایران و روم جنگ شد و در این جنگ ایرانیها پیروز شدند و قسطنطنیه که پایتخت روم بود

کشف سیارات فراخورشیدی جدید با قابلیت وجود حیات

کشف سیارات فراخورشیدی جدید با قابلیت وجود حیات

پژوهشگران گروهی از سیارات را در خارج از منظومه‌ی شمسی شناسایی کرده‌اند که از شرایط شیمیایی مشابه با آن‌چه به شکل‌گیری حیات بر سطح زمین انجامیده، برخوردار هستند