پ پ

نویسنده: boshra t69

باکتری‌های دهان می‌توانند باعث بیماری‌های گوارشی شوند.

باکتری‌هایی که معمولأ در دهان انسان زندگی می‌کنند، می‌توانند بیماری‌های گوارشی مثل بیماری التهاب روده یا همان «IBD»، کولیت اولسراتیو و بیماری کرون را ایجاد کنند