پ پ

نویسنده: boshra t69

حافظه را می توان پاک کرد !

محققان کانادایی می‌گویند که پاک کردن حافظه را با آزمایش‌هایی که روی موش‌ها انجام داده‌اند، از نظر تئوری ثابت کرده‌اند

ربات‌های قاتل طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده می‌توانند به واقعیت بدل شوند

به گفته “اریک اشمیت”، رئیس سابق گوگل، ربات‌های قاتلی که در فیلم‌ها می‌بینیم، می‌توانند در عرض دو دهه آتی با یک پیشرفت سریع در هوش مصنوعی تبدیل به یک واقعیت شوند.

ممکن است برای اندازه گیری سرعت گسترش جهان، نیازمند یک «فیزیک جدید» باشیم!

همانطور که اخترشناسان می گویند، جهان در حال گسترش است اما به نظر میرسد، درک ما از این که جهان با چه نرخ یا ثابتی منبسط میشود نیز ، نیاز به گسترش دارد!

از ریش به سبیل پیوند می کند

عبارت بالا ناظر بر اعمال عبث و بیهوده ای است که نفعی بر آن مترتب نباشد. فی المثل کسی از دامن لباسش ببرد و بر دوش وصله کند.

ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺵﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﮐﻮﺭﺗﮑﺲ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ