دسته: ادبیات

رمان مه‌نشین

کتاب‌شناخت؛ رمان مه‌نشین

مِه قوانین خودش را دارد، شاید برای یک مِه‌شکن یافتن جهت حرکت مهم باشد، ولی برای یک مه‌نشین دیگر تفاوتی ندارد. مه‌نشین به

محمد مهدی مرادی

سکوت نمی شِکَنَد

یادگار ِ تشییع ِ دو فانوس و یک شمع و یک روزن، تب‌دار ِ قابِ طاقچه‌ای‌ست گوشه آویز ِ خِشتِ تکلیف.

تابلوی فریاد یا جیغ (نخستین اثر اکسپرسیونیستی جهان، اثر ادوارد مونش،۱۸۹۳)

نمانده ست

این شهر را پروانه نمانده ست. در تنگنای ِ عُریانیِ زبانه های زرد، باریابِ گردِ اشکیم و رقص ِ بی بستر.