پ پ

دسته: ادبیات

الیویه در ایران آغاز دوره قاجار

 سفرنامه اولیویه یکی از متون مهم درباره تاریخ ایران در مقطع حساس انتقال سلطنت از آقامحمدخان قاجار به فتحعلی‏ شاه است.

نوروز در دوردست

چارچار که می‌گذشت و چله کوچک که تمام می‌شد، در کوچه‌های تنگ و گِلی، برف‌های پوک و پوسیده و پرشده از غبار و دود، اندک‌اندک آب می‌شدند

حاجی فیروز پیترسیاه میتراییسم

باز به روزهای پرشور عید نوروز نزدیک می‌شویم و در خیابان‌ها کم‌کم حاجی فیروزها را می‌بینیم که می‌خوانند

نوروز آیینی که مرزها را درنوردید

ساختار مرزهای سیاسی و زورآزمایی ابرقدرت‌ها در خاورمیانه، مردمان و اقوام گوناگون ایرانی را که هزاره‌ها در یک سرزمین با همگونی‌های

درباره ترجیح شعر کهن

باز دیشب حدیث کهنه‌ی شعر کهن و نو بود و دعوای متجددان و متحجران و سکوتی که به زور توانستم حفظش کنم

هندوستان برادر تاریخی ایران

«هندوستان» سرزمینِ افسانه‌ها و استوره‌های رویائی است، سرزمینی که دیدنش جهان دیروز، امروز و گذشته را برایت تداعی می‌کند.

متن کامل شعر ای ایران و چگونگی پیدایش سرود ملی در ایران

ﺩﺭﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۲۳ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
>ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻞ ﮔﻼ‌ب تصنیف ﺳﺮﺍﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ.

طبیعت بهاری اورامانات

بهارهای دور

سرپنجه‌های پینه‌بسته‌ی بادام پیر باغ،آبستن لمس خیس بهار، از شرم زنانه‌شان