دسته: ادبیات

کتاب کودک

به پیشواز روز جهانی کتاب کودک

در سال ۱۸۲۹ با داستان «سفری با پای پیاده از کانال هولمن به شرق اماگر» موفقیت قابل توجهی به‏دست آورد. در همان دوران یک نمایش

سهراب سپهری

بررسی‏ی توجه به طبیعت در شعر سهراب سپهری از روزنه اندیشه‏ی دو صوفی بزرگِ هندی؛ کریشنا مورتی و اوشو

شاعرِ نقاش و نقاشِ شاعر، بچه بودای اشرافی، صیاد لحظه‌ها، ایماژگر توانا، عارف و فیلسوف، پاژنام‌هایی است که معمولاً