دسته: ادبیات

جشن تیرگان

تشتر، ستاره­ی رایومند فره­مند را می­ستاییم که شتابان به سوی دریای «فراخ کرت» بتازد، چون آن تیر در هوا پَران که آرش تیرانداز – بهترین تیرانداز ایرانی – از کوه «اَیریو خشتوثَ» به سوی کوه «خوانونـَت» بیانداخت …

مرد آویج،فروزنده آتش مهر میهن

به گواهی تاریخ نگاران، بزرگترین و باشکوه ترین جشن سده ثبت شده در تاریخ ایران به ویژه پس از اسلام به فرمان مردآویز (  به معنی مرد پیکار که معرب آن مرداویج است  ) سردار دلاور  ایرانی در شهر کهن سپاهان و در کناره های زیبای زاینده رود برگزار شد.

مهرگان جشن عاشقان و مهر ورزان

ایرانیان پیش از آنکه به آیین خردگرای زرتشت بپیوندد, پیرو آیین مهر بودند و به خدای بزرگ که اهورامزدا می‌نامیدند ایمان داشتند

جشن میتراکانا، جشن مهرگان

پیش از این و در نوشتار «میترا و پیوند آن با ستاره قطبی باستانی» به این فرضیه پرداختیم که سرچشمه باور به «میترا/ مهر» و «گردونه مهر» در میان ایرانیان و هندوان باستان

فروردگان، یا جشن سوری

در مورد فروردگان یا جشن سوری، یا جشن زایش هستی و داده هاى اهوراى فروهر، باور چنین است که، در طی برگزاری این جشن، مردمان درگذشته

سده و راز وارگی های آن

در میان عناصر چهارگانه ؛  آتش و آب و خاک و باد ؛ از دیر باز  آتش  در میان آریا ییان  اعتبار دیگری داشته است . در اوستا آتش فرزند اهورامزدا و سپندار مذ

تجربه‌ی سفر به ایران

جشن های فروردین ماه

یکم فروردین (اورمزدروز/ ۲۱ مارس)   روز جشن بزرگ نوروز در اعتدال بهاری و آغاز فصل بهار؛ نوروز و آغاز سال نو، مناسبت‌های جداگانه‌ای هستند که امروزه با یکدیگر همزمان هستند.

جشن تیرگان

(از آب تا درخت و مرد پرهیزگار)به مناسبت جشن کهن تیرگان

جشن سده

این جشن در روز مهر از ماه بهمن بر پا مى شده و اکنون نیز در برخى از شهرهاى زرتشتى نشین برگزار مىگردد

جشن خزان

پیدا است که در دوره پیش از اسلام مراسم مهرگان مانند مراسم نوروز بوده به همین جهت بسیارى از مولفان همیشه نوروز و مهرگان را با هم نام برده اند.