دسته: ادبیات

در بزرگداشت رودکی

در درازای دو صده خاموشی،پس از تاخت وتازو ویرانگری های بادیه نشینان تازی، دبیره زبان پارسی از میان رفت، و بیم آن می رفت که زبان پارسی و فرهنگ کهن ایران زمین برای همیشه نابود شود. 

خنیاگری درباغ: سخنی درترجمه شاهنامه فردوسی

درخوشترین زمانی از فرمانروائی خسروِ ساسانی، پرویز، باربدِ خنیاگر خود را در میانه درختان پردیس پنهان می کند تا از آن گوشه ناپیدا سرود خویش در ستایش شُکوه باستانی پارس را سردهد:

زبان فارسی از آشوب تا سامان

زبان فارسی یا فارسی ِدَری، ستون ِاستوار تاریخ و فرهنگ و شناخت نامه‌ی ِایرانیان، افغانان، تاجیکان و برخی تیره‌های فارسی زبان در دیگر کشورهای آسیای

سخن در شاهنامه

به نوشیروان گفتند در هندوستان کوهی است و برآن کوه گیاهی که مرده را زنده می کند. معلوم شد که آن کوه “دانش” و آن گیاه “سخن” است؛ گیاه سخن برکوه دانش!

ایران گرایی در شاهنامه

شاهنامه فردوسی دارای یک کشش و برد ایران گرایی است که بررسی و دریافت دقیق آن‏، دشوار است، چون ایران‎گرایی در این اثر مانند خونی است

سرگذشت زبان فارسی

از آنجا که در نجد پهناور ایران، هر یک از تیره‌های ایرانی به یکی از زبان‌ها و گویش‌های ویژه‌ی خود سخن می‌گفتند، از دیرباز، وجود یک زبان فراگبر که وسیله‌ی تفاهم میان آنان باشد، نیازی سخت آشکار بود. 

روش قلمه ردن گل رز و گل ناز

ورقی چند از تاریخ گل

گل فروشی یک شغل قدیمی است با سابقه کهن. اما چقدر کهن؟ و آیا ما هیچ از آیین های این “کار” می دانیم

سنجشی کوتاه میان همر و فردوسی

شاعر آلمانی و مترجم شاهنامه فریدریش روکرت یکجا در مقایسۀ همر و فردوسی می‌پرسد: “اصلا تفاوت میان فردوسی و همر در چیست؟”

لالایی‌ها خروشی به زمزمۀ آرام

لالائی‌ها که در زمره‌ی فولکلور و جزو فرهنگ عامه‌ی مردم قرار می‌گیرند ترانه‌ها و سروده‌های خودجوشی هستند که ترانه‌سرا و آهنگ‌ساز آن خود مردم و در این حالت، زنان هستند.