دسته: ادبیات

نوروز آیینی که مرزها را درنوردید

ساختار مرزهای سیاسی و زورآزمایی ابرقدرت‌ها در خاورمیانه، مردمان و اقوام گوناگون ایرانی را که هزاره‌ها در یک سرزمین با همگونی‌های

درباره ترجیح شعر کهن

باز دیشب حدیث کهنه‌ی شعر کهن و نو بود و دعوای متجددان و متحجران و سکوتی که به زور توانستم حفظش کنم

هندوستان برادر تاریخی ایران

«هندوستان» سرزمینِ افسانه‌ها و استوره‌های رویائی است، سرزمینی که دیدنش جهان دیروز، امروز و گذشته را برایت تداعی می‌کند.

متن کامل شعر ای ایران و چگونگی پیدایش سرود ملی در ایران

ﺩﺭﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۲۳ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
>ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻞ ﮔﻼ‌ب تصنیف ﺳﺮﺍﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ.

طبیعت بهاری اورامانات

بهارهای دور

سرپنجه‌های پینه‌بسته‌ی بادام پیر باغ،آبستن لمس خیس بهار، از شرم زنانه‌شان

فراگیری زبان از طریق مبادله اینترنتی

هر چند که پیچیدگی های دستور زبان و فراگیری یک زبان دیگر بر جای خود باقیست اما اینترنت با ظرفیت های گسترده خود در حال جایگزینی راه های قدیمی برای آموزش زبان است.

آیا اندیشه گرفتار زبان است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زبان به خاطر ساختار ویژه‌ای که دارد متکلمانش را ناچار می‌کند در افکار خود رفتارها و چارچوب‌های مشخصی را دنبال کنند.