دسته: تاریخ و فرهنگ

رمزگشایی جدید از عصر یخبندان کوچک

 در  سایتی باستان‌شناسی در ترکیه، علائم باستانی که بر روی سنگ‌ها حکاکی شده حکایت از تأثیرات مخرب برخورد یک دنباله‌دار و ایجاد عصر یخبندان کوچک در ۱۳،۰۰۰ سال پیش دارند.

نئاندرتال‌ها

کشفی برای اثبات خوش‌ذوقی نئاندرتال‌ها

 مهارت‌های شناختی نئاندرتال‌ها همیشه بحث جذابی بوده است؛ ولی براساس تحقیقی جدید، استخوان تراشیده شده پرنده‌ای که در منطقه پارینه سنگی شبه جزیره کریمه در اوکراین کشف شد،