دسته: تاریخ و فرهنگ

مهاجرت بزرگ انسان از آفریقا

مهاجرت بزرگ انسان از آفریقا

در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ که ابزار مطالعه‌ی دی ان ای دانشمندان را قادر کرد ساختار ژنتیکی انسان را دقیق‌تر