دسته: روانشناسی

صدای اعصاب خورد کن

۱۰ صدای اعصاب خورد کن

تا حالا فکر کردید عموم مردم چه صداهایی را واقعا آزار دهنده و غیر قابل تحمل می دانند؟ بخوانید و ببینید شما چقدر با دیگران

سلامت روانی

حال روان‌تان چطور است؟

سازمان جهانی سلامت روانی،۱۰ اکتبر را «روز جهانی سلامت روانی» نام گذاری کرده است. اهمیت این مساله از آنجاست