دسته: روانشناسی

رنگ شناسی: نام و کد رنگ ها

تاثیر رنگها در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است . رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد .

پرخاشگری

پَرخاشگَری، در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود.

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت

علامت اساسی وسواس کندن مو ، کندن مکرر موی خود است که موجب از دست دادن مقدار قابل ملاحظه ای

آفازی یا زبان پرشی

زبان پرشی از دست دادن تمام یا بخشی از توانایی درک معنای کلام به صورت کلامی یا   نوشته ی است و ارتباطی به

جمع هراسی

جمع هراسی یا اضطراب اجتماعی با اضطراب پایدار در موقعیت‌های اجتماعی مشخص می‌شود. هراس اجتماعی

اضطراب ,پنیک و فوبیا

اضطراب چیست؟ اضطراب و فوبیا ( ترسهای مرضی) از هر ده نفر یک نفر را در برهه ای از زندگیشان تحت تاثیر قرار می دهد.اضطراب یک حس طبیعی آدمی از ترس است که همه...

اختلال دو قطبی

اختلال دوقطبی (به انگلیسی: ‎Bipolar disorder ‏) (یا شیدایی‌ ـ افسردگی‌) نوعی اختلال خلقی و یک بیماری روانی است.