دسته: روانشناسی

در باب انگیزه

متن زیر مصاحبه ای است کە با آلیسون آدکوک، مسئول گروه تحقیق در دانشگاه دوک، که مشغول انجام پژوهشی در باره مغز، انگیزه و تمایلات (conation) هستند صورت گرفتە.

چگونه از پیری پوست جلوگیری کنیم؟

در باب پیر شدن

با هر تیک ساعت، لحظه‌‌ای به سنّ ما افزوده شده و به سمت پیر شدن گام بر می‌داریم

در باب شرمساری

شرمساری حسی است دردناک، از نوعی که انسان بیشترین تلاش را به خرج می‌دهد تا از تجربه کردن آن خود داری کند.