دسته: روانشناسی

چگونه با همسران منفی باف زندگی کنیم؟

چرا منفی نگر هستم؟

فکر  کردن مدام به افکار منفی شما را از نظر جسمی و ذهنی تحلیل می برد. گاهی منفی نگری شما را خسته و افسرده می کند.

یوگای خنده

با این توصیه ها در کمترین زمان روحیه خود را تقویت کنید

خنده یکی از ساده ترین راه برای بهتر شدن روحیه است.خنده نه تنها باعث کنترل هورمون کورتیزول و اپی نفرین میشود بلکه سطح هورمون  سلامتی را  هم افزایش می دهد. 

هوش عاطفی

دیدگاه مثبت از ویژگی های هوش است

زندگی مثبت یا مثبت گرا بودن به طور علمی ثابت کرده است که با هوش رابطه دارد. بدین صورت که هر چه هوش بیشتر باشد انسان مثبت اندیش تر خواهد بود. 

ترس معمولی

آیا ریشه ترس ها خانوادگی و ارثی است؟

در حقیقت هر دو عامل طبیعی و اکتسابی، ترس از این ابزار دندانپزشکی را در آنها همیشگی و ماندنی کرده است و هر دو عامل طبیعی و اکتسابی در ترس نقش داشته اند،

یک بیماری به نام “توهم خود دگر بینی”

وقتی که آلوین به بیمارستان رسید شک نداشت که یک پزشک است و تصور می کرد که از طرف دولت امریکا مأمور کار در این بیمارستان شده است و برای شروع کارش آمده است. به محض ورود از پرستار بخش پرسید: نوبت کیست؟ کدام بیمار را باید اول ببینم؟

روان درمانی ترس ها

برای از بین بردن بسیاری از ترس ها بهترین راه چاره “روان درمانی” است. در این مقاله قصد نداریم از روش درمان صحبت کنیم زیرا که مبحث بسیار تخصصی است  و ورود به آن کار هر رشته