دسته: روانشناسی

احساس تنهایی

مشارکت فعال در بهبود احساسات

ورزش روزانه  مناسب مزایای فیزیکی و احساسی بسیاری دارد. تحقیقات فعلی نشان می دهد که ورزش علاوه بر کمک برای اجناب از چاقی در موارد زیر موثر است:

گل

اختلالات روانی ناشی از مصرف مواد مخدر

مصرف مواد مخدر مانند الکل، نیکوتین، باربیتورات ها، داروهای آرام بخش، آمفتامین ها، هروئین، اکستاسی و ماری جوانا برای سلامتی مان بسیار مضر و خطرساز است

کشف تاثیر آرامش تدریجی

آرامش تدریجی را با انقباض یک عضله یا تعدادی عضله ی خاص شروع کنید (بازو، پا، شانه و غیره). به این ترتیب متوجه احساس حالت انقباض می شوید.

تفاوت های جالب روانشناسی زنان و مردان

تفاوت آزمون های عصب روانشناختی و روانشناختی چیست؟

آزمون های روانشناختی به منظور تهیه اطلاعات در مورد شخصیت بیمار و عملکرد هیجانی وی به کار می روند. این آزمون ها زمانی که تاریخچه و نشانه های بیماری به تشخیص گذاری کمک نکنند

اختلال دوقطبی و این رفتارها

 از علائم و نشانه های عارضه اختلال دوقطبی در میان زنان چه میزان اطلاع دارید این عارضه با چه نشانه های رفتاری در بانوان مشاهده می شود

فشار و تشویش

در این اجتماع تکنولوژی، ما همه تحت فشار روزانه که دور از آنچه که ما می خواهیم قرار گرفته ایم و ما هر کدام به روشهای گوناگون تحمل می کنیم

درمان حسادت

کنار آمدن با انکار و اجتناب از احساسات

هوشیاری نسبت به احساسات، شما را قادر می سازد انتخاب بهتری داشته باشید. بررسی چالش های عاطفی حل نشده و واکنش هوشیارانه نسبت به آنها به سود شما می باشد.