دسته: روانشناسی

بهبود مهارت‌ سخنرانی

چند راهکار مفید که بتوانید خونسردی خود را حفظ کنید

راههای کنترل خشم با الهام از راه کارهای پیشنهادی از سوی متخصصان و افراد خبره در این زمینه می تواند نتیجه ای بهتر و موفقیت امیز تر داشته باشد. در این بخش با برخی از انها آشنا می شوید.

زبان بدن افراد با اعتماد به نفس

اعتماد بنفس و عزت نفس

اعتماد بنفس شما رابطه ای بسیار نزدیکی با عزت نفس و میزان علاقه شما نسبت به خودتان دارد.

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟

خودت را دریاب (خود دوستی)

چطور توقع داری کسی از مصاحبت با تو لذت ببرد در حالی که خودت از همنشینی با خودت لذت نمی بری؟ و باز هم دوباره قانون جذب یا راز است که این مورد را وارد زندگی ات می کند.

سلامت روانی

درک بهتر سایه هایمان

با پذیرش این حقیقت که هر یک از ما تمامی ویژگی های هستی را در خود داریم, می توانیم از تظاهر به این که همه چیز نیستیم, دست بکشیم.

سایه ی روشن وجود ما

شیوه یافتن سایه روشن درست مانند سایه تاریک است. باید بنگریم که کجا نور خود را به دیگران فرافکنی می کنیم.

خود را بهتر بشناسیم

خودشناسی

شکی نیست که برخی افراد بصورت طبیعی با جذبه هستند و به طبع از یک مزیت نسبت به دیگران برخوردار هستند, اما جذبه ترکیب خاصی که در ژن آنها وجود دارد نیست, بلکه خیلی ساده تر است.

ذهن

شهود و ندای درونی چیست؟

“برای دنبال کردن شعود و ندای درونی ات, دل و جرات به خرج بده. همین ندا, از اینکه واقعا می خواهی به کجا برسی خبر دارد”.

زندگی

هنر بخشش

از هم اکنون هر گاه به شخصی فکر کردید که هنوز باعث ناراحتی شما می شود, با بهره گیری از خرد نامحدود, دلیلی برای بخشیدن و رها کردن او پیدا کنید.

۷ نکته طلایی برای اینکه سخنرانی بی‌نظیری داشته باشید

قدرت کلام ما

پس اگر می خواهیم توصیف خوبی از خود داشته باشیم و به نحو احسن برای دیگران تعریف شویم باید مراقب آنچه که بر زبان می آوریم باشیم.

کنترل ذهن

تاثیر خاطرات در زندگی

خاطرات تان به شما می گویند چگونه با دیگران رفتار کنید و با آن ها ارتباط برقرار کنید.