دسته: روانشناسی

مقیاس عوارض استرس

این شاخص معیاری از سطح استرس شما با نگاهی به عدد آن و شدت عوارض و رفتارهای مربوط به استرس به شما می دهد. برای استفاده از این مقیاس تنها تعداد دفعاتی که هر یک از این موارد را تجربه کرده اید مشخص می کنید.

نجواهای درونی مخرب

تاثیر گوش دادن به حرفهای مخاطب

زندگی با آهنگی سریع حرکت می کند و دستاوردهای تکنولوژی نظیر پست الکترونیکی تلفن های همراه و انتظاری عمومی که بایستی ۲۴ ساعته در دسترس باشید توانایی افراد در تمرکز برای هر مدت زمانی را فرسوده است.

خواندن ذهن دیگران

استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری

استراحت دادن به بدن و ذهن برای تقویت هوشیاری، امری ضروری است. هنگامی که هر یک از فعالیت های آگاهی را تمرین می کنید لحظاتی صرف کنید و مطمئن شوید که آسودن و استراحت را به روش های زیر ترغیب می  کنید:

زن بودن

زنانگی در طول اعصار همواره پیچیده در رمز و راز بوده است. چنانکه این رازآلودگی حتی در میان عالمان و دانشمندان نیز محصور و متحیر کننده است.

تیپ های شخصیتی

همه ی آدم های کره ی خاک براساس یک الگوی کهن که در همه ی ما وجود دارد، دوست دارند که یک قهرمان باشند و دوست دارند که بدرخشند و از درخشش خودشان لذت ببرند.

روش های پیشنهادی برای تسلط بر خود

بسیاری از مردم، مسئولیتهای بزرگی را بر عهده می گیرند و بدون این که از توانایی ها و ظرفیت های خود خبر داشته باشند به خود اطمینان می دهند که به خوبی از عهده انجام آن کار بر می آیند.

زوج

چرا احساس می کنم باید دیگران را کنترل کنم؟

«اگر چه مسیرها را خوب نمی شناسم اما دلم می خواهد به دیگران بگویم از کدام مسیر باید بروند. برای من مهم است که دیگران با طرز فکرم آشنا شوند و نقطه نظراتم را بپذیرند.

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love

بررسی فیزیولوژی احساسات انسان

شما سیستمی منسجم و متشکل از ذهن، بدن و احساسات هستید. آنچه را از لحاظ احساسی تجربه می کنید بلافاصله به صورت شیمیایی در بدنتان تجربه می کنید.

تفکر سیستمی

زمانی‌که تخیل و واقعیت در هم می‌آمیزند

تحقیقی جدید نشان می‌دهد که قدرت تصور انسان می‌تواند بر دریافت حواس پنجگانه او تاثیر بگذارد. آزمایش‌ها حاکی از آن‌اند که یک تصویر یا یک صدای خیالی می‌توانند بر دریافت‌های واقعی حسی تاثیر بگذارند.

کودکان نیلگون و بلورین یا کریستالی

به گفته ی آنها، کودک نیلگون، پسر یا دختری است که یک مجموعه ویژگی های روانشناختی جدید و غیرمعمول را بروز می دهد، یک الگوی رفتاری که عمدتاً پیش از این مستند نشده است.