پ پ

دسته: روانشناسی

گرفتن دست همسر هنگام درد، افراد را آرام می‌کند

محققان درد در تحقیق اخیرشان دریافته‌اند هنگامیکه زوج‌ها در هنگام درد دست یکدیگر را می‌گیرند، امواج مغزی آنها با یکدیگرهماهنگ می‌شوند و درد آنها کاهش می‌یابد.

مَبلغ خوشبختی مشخص شد!

دانشمندان معتقدند که جمله معروف پول خوشبختی نمی‌آورد دارای مستندات کافی نیست و طبق آخرین مطالعات انجام شده،

اسکن امواج مغز

کاهش ارتکاب به اعمال خشونت‌آمیز با تحریک مغزی

توانایی دستکاری این جنبه‌های پیچیده و اساسی شناخت و رفتار از بیرون از بدن، پیامدهای اجتماعی، اخلاقی، و احتمالا پیامدهای قانونی شگرفی خواهد داشت.»