پ پ

دسته: روانشناسی

زنان توانایی مغزی بیشتری دارند

زنان در بسیاری از فعالیت های مختلف و پردازش اطلاعاتی، حدود ۵ بار سریع تر از مردان هستند. نتیجه تحقیقات نشان می دهد زنان به خواب و استراحت

رویای صادقانه

ﺩﯾﺪﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ (ﺭﻭﯾﺎ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﻗﻪ)، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ

آیا حافظه مادی است؟

تصور عوامانه از حافظه اینه که حافظه باید مثل کمدی از پرونده ها باشه که هر قسمت از اون در پوشه‌های جداگانه‌ای ذخیره شده