دسته: دانستنی های فرازمینی ها

مصر

فرازمینی ها فراتر از فضا زمان – دکتر وودوارد و ایده ی دروازه ی کیهانی

علاقه “دکتر وودوارد” به اصل ماخ ایجاد یک کرمچاله نبود بلکه ایجاد انقلابی در سفر فضایی با خلق نیروی محرکه ای بدون خارج شدن “ماده” از فضاپیما بود.

سیاهچاله‌

غارها و فرازمینی ها – ایا غارها گذرگاهی برای موجودات فضایی بوده اند

یا اینکه در حقیقت چنین سفر میان منظومه ای در جهان باستان وجود داشته است؟ در اینصورت، چه کسی… یا چه چیزی ، موجد چنین تکنولوژی پیشرفته ای در هزاران سال پیش، بوده است؟

سیاهچاله‌

سفر در زمان و راز فرازمینی ها – آیا حقیقتی شوکه کننده ایی قرار است اشکار شود

آیا ممکن است که سطحِ تکنولوژی پیچیده آنها فوقِ همه تصوراتِ ما باشد؟ صرف اینکه اینکار برای ما غیر ممکن است به معنی اون نیست که برای همه غیر ممکنه و قطعاً وقتی صحبت از فضایی بودن وعبور از محدود

کنده کاری عظیم مریخ

فرازمینی ها و سفر در زمان – برسی سندهای تاریخی سفر در زمان

اغلب باستانشناسان معتقدند که “کیوا” در زمانی، مسقّف بوده است اما به طرز غریبی، برخی از افسانه های “هوپی” از این ساختار مُدور به عنوان “خانه ابرها” یاد می کنند .

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

ایا موجودات فضایی مسافران زمان هستند

شاید بتوان پاسخ را در افسانه ها و آیینهای تمدنی باستانی در نیومکزیکو یافت. دره “چاکو”، نیومکزیکو در ناحیه بیابانی دور افتاده ، “در ۱۵۰ مایلی شمال غربی “الباکورکی ویرانه های اسرار آمیز قوم باستانی “پوئِبلو” آرمیده است.

ماندلا

موجودات فضایی سفر در زمان – مقاله جامع در مورد تئوری سفر در زمان

این احتمال هیچ دور از ذهن نیست که این غریبه ها در حقیقت، مسافران زمان بوده باشند و تئوریهای علمی اسرار جهان را آشکار می کنند.

کوه

فرازمینی ها و تندیس ها – به راستی خدایان را می توان یافت

باستانشناسان حالا نقطه دقیقی که “اوراکل” در “دلفای” به زمین نشست را پیدا کرده اند .

بنابراین ما حالا میدونیم که بعضی از اسطوره های یونان واقعی هستند .

حیات فرازمینی در زمین – ایا ما انسان ها فرازمینی هستیم

چون ناگهان ما متوجه می شیم که “اوریون ” واقعاً چه معنایی داره معنای اون در رابطه با خلقته “خلقت جادویی” و خلقت در اون روزها فقط با خدایان مربوط بوده.

 فَهادا بيوت

خانه فرازمینی ها کجاست – دهکده ها و مکان های اسرار امیز

 بعد هم مجموعه ای از دهکده ها رو داریم که منطبق با پای راست “اوریون” هستند ستاره اصلی اون “پرده از راز منشاء آسمانیمان برداریم” ستاره ایی که کاپا نام داره نام داره. بنابراین شما یک قرینه از ستاره ها رو در اینجا مشاهده می کنید …