مجله علمی : اینفو

ساختمان‌های بلندمرتبه تهران فاقد شرایط استاندارد امداد و نجات هستند

ساختمان‌های بلندمرتبه تهران فاقد شرایط استاندارد امداد و نجات هستند

بیشترین خطر، متوجه برج‌های «غیرقابل نفوذ» و همچنین برج‌های «فاقد هویت شهری» است که به ترتیب ۲۸ درصد و ۲۳ درصد کل بلندمرتبه‌ها را تشکیل می‌دهد.