مجله علمی : اینفو

سفر واقعی آمریکایی ها در زمان – پروژه فیلادلفیا – بخش دوم

موضوع مربوط به انتقال یک ناو جنگی آمریکا به نام ( U.S.S.Eldridge ( DE 173 می باشد که بوسیله ایجاد میدانهای عظیم مغناطیسی

حزقیال نبی

حزقیال نبی

بررسی مشاهدات حزقیال نبی
آیا حزقیال پیامبر واقعا با موجودات فضایی ملاقات کرد ؟

و آیا این موجودات جن بودند یا فرشته یا انسان ؟

و چه پیامی برای حزقیال داشتند؟

پیامبران فرمانروا

پیامبران فرمانروا

اخناتون در حقیقت پسر آمن هوتپ سوم نبود بلکه فرزند رعیتی بود و به خواست و دستور خداوند جای او با فرزند اصلی فرعون عوض میشود.

جن – ازازیل و نفوذ در زمین

در ادامه ی گزارشات خود در خصوص موجودات فضایی به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از گونه های فضایی به غلط به این نام خوانده می شوند