مجله علمی : اینفو

راز تمدنهای مشابه در دوسوی اقیانوس اطلس-مصریان – اینکاها

مصریان باستان در شمال قاره آفریقا و تمدن اینکاها و ماقبل اینکاها در آمریکای جنوبی هر یک در گوشه‌ای از این جهان به‌وجود آمدند و هرگز رابطه‌ای با هم نداشتند،

ابری که سؤال ایجاد کرد

به گزارش مشرق به نقل از فارس، آخرین روزهای سال گذشته در مسکو اتفاقی افتاد که خیلی‌ها را به تعجب واداشت. این روز در آسمان مسکو تکه ابری با شکلی

هرم باستانی بوسنی

هرم بوسنی اولین هرمی بود که در اروپا کشف شد. در قلب کشور بوسنی در حومه شهر ویسکو. حتما بیشتر شما تا به حال در مورد این هرم چیزی نشنیده اید