برچسب: ادگار کیسی

ادگار کیسی

 ذهن سازنده است. چیزی که به آن فکر می کنید ، می شوید

نام ادگار کیسی برای دانشمندان معنوی جهان شناخته شده است و داستان او در سادگی بی نظیر است. قوی ترین انگیزه او مراقبت از مردم و تلاش برای کمک بود. از این انگیزه ، توانایی

ادگار کیسی

ادگار کیسی.مقلب به پیامبر خفته

در سال ۱۹۳۲ مدعی شد در یک خلسه عمیق و با استناد به موضوع تناسخ در زندگی پیشین خود که مربوط به قبل از میلاد میباشد او یک کاهن مصری بوده است و ارتباط مستقیمی با ساخت مجسمه ابوالهول داشته.

ادگار کیسی

ادگار کیسی

ادگار کیسی (۱۹۴۵-۱۸۷۷) “پیامبر خفته”، “پدر پزشکی کل گرا” و “فراروان بین دارای بیشترین آثار مستند قرن بیستم” نامیده شده است.

ادگار کیسی

پیشگویی های ادگار کیسی

به باور ادگار کیسی، آینده از پیش تعیین شده نیست و اراده ی آزاد انسان کمابیش احتمال وقوع هر چیزی را امکانپذیر می سازد. این می تواند علت عدم وقوع تعدادی از پیشگویی های او باشد. با این حال، کیسی پیشگویی های بسیاری انجام داد که بسیاری از آنها به درستی و به دقت در گذشته اتفاق افتاده اند و تعدادی از آنها در راهند.

ادگار کیسی

روغن شفابخش ادگار کیسی

بسیاری فکر می کنند که این فقط یک علف هرز است. در واقع گل قاصدک، یک گیاه بسیار قابل احترام است، مواد مغذی درون آن موجب رفع گرفتگی های کبد و تحریک آن جهت دفع سموم بدن می شود