برچسب: استرس

تاثیرات منفی استرس بر مغز

به هنگام گیر افتادن در ترافیکی طولانی چه احساسی‌ به شما دست می‌دهد؟ یا وقتی که با تاخیر به پروازتان می‌رسید؟ یا زمانی‌ که منتظر شنیدن نتیجه امتحانی هستید؟

فایده های استرس

استرس آنطورها هم که تصور میشود  بد نیست و در بعضی مواقع می تواند برایتان مفید نیز باشد و باعث شود که امورتان را با دقت بیشتری انجام دهید

کنترل فشار خون

رابطه استرس با فشار خون

خیلی از افراد تصور اشتباهی از فشار خون بالا دارند. و به‌همین دلیل، تنها حدود نیمی از افراد مبتلا به فشارخون بالا، آن را تحت کنترل دارند.

استرس تو را نیرومند می کند

استرس بیماری همه گیر روانشناختی عصر ماست و دیگر به ندرت به یاد می آورند که این واژه در معنای امروزی خود، ابتدا، تنها به صورت یک استعاره به کار میرفته است

۸ دلیل پیری زودرس پوست

عادت‌های بد خیلی زود شما را پیر خواهند کرد. سعی کنید با حذف این عادات، دلیل پیری زودرس خود را از بین ببرید.