برچسب: الواح سومری

الواح سومری

آیا سومری ها پایان جهان را پیش بینی کردند؟

 اگر جهان در روز قیامت در آینده دور یا فردا پایان یابد، پیش بینی های بی شماری وجود دارد. که در حال حاضر در اسناد تمدن های باستانی یافت میشود. یک سوال بزرگ این است که آیا سومری

الواح سومری

نامنامه پادشاهان سومر، واقعیتی افسانه ای

همانطور که از الواح کشف شده از سومریها بر میآید داستانهایی در مورد خدایانی فرازمینی به نام آنوناکی نقل شده که نشان دهنده سفر تمدنی بیگانه در پانصد هزار سال پیش به زمین است.

سیاره مجهول

سیاره مجهول

سیاره مجهول . یوهان دنیل تیتیوس ستاره شناس آلمانی در سال ۱۷۶۶ اعلام می کند الگویی مشخص در سیاره های منظومه شمسی وجود دارد

موجوداتی از نیبرو

سیچن در این کتاب ورود آنها بر اساس الواح سومری را ۴۵۰۰۰۰ سال ذکر کرده است. اما چرا آنها دست به چنین کاری زدند؟

معبد ابیدوس

جهان مارها- بخش اول

درباره سابقه مایکل تساریون اطلاعات موثق چندانی در اینترنت در دسترس نیست. چند سایتی که از او نام برده اند مطابق