برچسب: ایلومیناتی

هنری ماکو

انجمن سرّی چینی و ایلومیناتی

این مقاله در سال ۲۰۰۷ به قلم هنری ماکو, نویسنده کانادایی نوشته شده است و از این جهت برای ترجمه انتخاب شده

دانش ممنوعه

دانش ممنوعه- بخش سوم سخنرانی جک اتو

شعبه های بسیاری از این سازمانهای ایلومیناتی وجود دارند. ایلومیناتی پایه گذاری شده به دست وایزهاپیت, ایلومیناتی باواریایی نامیده

دانش ممنوعه

دانش ممنوعه- بخش دوم سخنرانی جک اتو

ناپلئون امپراطور فرانسه ولی اصالتاً از اهالی جزیره کورس بود. به او تایید داده شد تا به امپراطوری فرانسه برسد و جنگش را آغاز کند,

سی هزار خدای پیش از یهوه- بخش دوم

دیوید وایتهد- کسانی که ضربه روحی شدیدی خورده اند یا شوک شدیدی دیده اند, مثلاً سربازانی که از جنگ برمی گردند یا کودکانی