برچسب: تئوری فضانوردان باستانی

نقاشی

فرازمینی های نابودگر – ایا دایناسورها را فرازمینی ها نابود کردن؟

ما انواع “تریسِراتوپها ” “براشیوساروسها” و “تی رکس ها” و موجوداتی از این دست را داریم بنابراین “ایکاها” یا اونها رو دیده بودند و یا اینکه خیلی زیاد درباره اشون می دونستند.

 معبد Hathor

ایا فرازمینی ها با الهام و یا به صورت مستقیم باعث پیشرفته علمی زمین شده اند؟

در سراسر دنیا، تمدن های خارق العاده پیشرفته ای با سیستم های شهری را میتوان مشاهده کرد آنچه امروز ما در باقیمانده این تمدن ها میبینیم، مثل سیستم های تحویل آب، دفع فاضلاب، پمپ ها، تکنیک

فرازمینی ها و ستارگان – شواهدی علمی از موجودات فرازمینی

نقشه ای از ستارگان که در بناهای تاریخی دنیای باستان تکرار می شود این یک پدیده جهانیه ممکنه یک برنامه کیهانی باشه نسبتی از صورت فلکی هفت هزار سال پیش بر روی شن و سنگ

فضانوردان باستان

فضانوردان باستان

 تصاویر فوق از مصنوعات و مجسمه های مختلفی است که در مکان های مختلف دنیا یافت شده‌اند، آنها دارای اندازه های مختلف هستند و همچنین در جدول زمانی مختلف کشف شده و همچنین دارای ظاهر متفاوتی از هم هستند …

الواح سومری

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت سوم

ما متون باستانی را در اختیار داریم از مصر، که به طور واضح میگویند که «خدایان»، این موجودات خیالی را، این موجودات ترکیبی یا پیوندی را، خلق کرده‌اند نقاشیهایی را میتوانید ببینید که در آنها بدن انسان را دارید