برچسب: جمجمه کریستالی

جمجمه کریستالی

کریستال های فرازمینی – راز جمجمه های کریستالی

یک جمجمه کریستالی ۲۰ پاوندی در محل زندگی یک افسر عالیرتبه اس اس نازی یافت شد برخی از محققین معتقدند که این جمجمه زمانی متعلق به “هاینریش هیملر” هوادار شرور “آدلف هیتلر” بوده است .

جمجمه کریستالی

سند فرازمینی – راز جمجمه های کریستالی تاریخی چیست؟

آثار باستانی درخشانی به شکل جمجمه انسان این جمجمه از وسط به دو نیم تقسیم شده بود چنین جمجمه ای نباید وجود داشته باشه آثاری فرازمینی که گفته می شود مهار اسرار هستیست.

تمدن های پیشرفته باستانی!

تمدن های فوق پیشرفته باستانی . کمی غیر معقول به نظر میرسد و این عادیست چطور میشود که در گذشته ای دور که کمترین و ساده ترین جهیزات ساخته دست بشر وجود نداشت تمدن ها از تجهیزاتی گاه پیچیده استفاده کنند؟