برچسب: ربوده شدن

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

فرازمینی ها و دانشجوی برزیلی

پسر بیست و پنج ساله برزیلی، دانشجوی رشته روانشناسی، که در مورد وجود موجودات فضایی تحقیق میکرد به یکباره از اتاق خوابش غیب شد.

بتی و بارنی هلیز

ماجرای بتی و بارنی هیل

بتی و بارنی هیل, از اهالی پرتس موت نیو همپشایر میگفتند در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۱ توسط بیگانگان ربوده شدند. دانشمندان اون زمان نقشه فضایی سیاره بیگانگان را که توسط بتی رسم شده بود را اشتباه دانستند و میگفتند خوشه ای شبیه با آن وجود ندارد.

ربوده شدن کالوین پارکر وچارلز هیکسون در سال ۱۹۷۳ پاسکاگولا ، می سی سی پی

این دو مرد هردو ساکن شهر گائوتیر(Gautier) بودند وحدود ساعت نه شب در حال ماهیگیری در رودخانه پاسکاگولا بودند.آنها ناگهان صدایی شبیه وز وز از پشت سرشان شنیدند.

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

ربایش توسط فرازمینیان چگونه شروع و پایانی دارد؟

این دومی توضیح داده بود که رفتار بیگانگان تا حد زیادی سادیستیک و در راستای هدف آنها مبنی بر تولید نژادهای دورگه از انسان‌ها و فضایی‌هاست.