برچسب: ربوده شدگان

موجودات فرازمینی

۸ پرونده مخوف از مواجهه انسان با بیگانگان فضایی/ بلای وحشتناکی که یک سفینه بر سر مرد نگون‌بخت آورد

وجود یا عدم وجود موجودات فضایی یکی از جذاب‌ترین موضوعاتی است که همیشه مورد بحث و صحبت قرار می‌گیرد.

بتی و بارنی هلیز

ماجرای بتی و بارنی هیل

بتی و بارنی هیل, از اهالی پرتس موت نیو همپشایر میگفتند در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۱ توسط بیگانگان ربوده شدند. دانشمندان اون زمان نقشه فضایی سیاره بیگانگان را که توسط بتی رسم شده بود را اشتباه دانستند و میگفتند خوشه ای شبیه با آن وجود ندارد.

ربوده اعضای بدن فردی در برزیل توسط بیگانگان

موضوع به مثابه  قطع عضو وحشیانه انسان است . اما واقعیت این است که آنچه رخ داده نسبت  به او به مراتب بیشتر نگران کننده تر از  یک خشونت ساده  است و آن این که این نقص عضو ها مورد نظام مندی  داشته است.

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

ربایش توسط فرازمینیان چگونه شروع و پایانی دارد؟

این دومی توضیح داده بود که رفتار بیگانگان تا حد زیادی سادیستیک و در راستای هدف آنها مبنی بر تولید نژادهای دورگه از انسان‌ها و فضایی‌هاست.

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

وقایع بی توضیح “بنینگتون” وپرونده ی ناپدید شدن و ربوده شدن ناشناخته ی آدم ها

آخرین باری که کسی در شهر کوچک بنینگتون در ایالت “ورمونت” امریکا به نحو اسرارآمیزی گم شد ، ۲۸ اکتبر سال ۱۹۵۰ بود.. شاید پژوهش کنندگان شکاکی نیز وجود داشته باشند ولی