برچسب: چگونه پولدار شویم

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۲۲

پیش از این بارها گفته ام که برای ثروتمند شدن، ابتدا باید احساس ثروت را ایجاد کنید. شما باید احساس رفاه کنید تا مرفه شوید، وشاید مهمترین وجه این احساس، مهارت رفتار کردن با خودتان و دیگران

مانند پولدارها رفتار کنید

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱۰

امروز روزی است که باید زندگی را به خاطر آینده متوقف کنید. لحظه ی حاضر تمام چیزی است که تا به حال تجربه کرده اید، بنابراین باید یاد بگیرید که از زمان حال لذت ببرید، اگر میخواهید از زندگیتان لذت کافی را ببرید. 

پول

برنامه۳۰ روزه برای پولدار شدن ۴

?شما تصمیم به تغییر گرفته اید و متعهد شده اید که اقدامی را انجام دهید. فرض کنید که در مورد یک هدف مالی تصمیم گرفته اید.  

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۲

? اگر تمرین روز اول را دنبال کرده، و اکنون برای روز دوم آماده باشید، چند سال نوری از ۹۹ درصد انسان های دیگر جلوتر هستید.  

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱

آیا تا کنون این جوک قدیمی را شنیده اید که: «برای عوض کردن یک چراغ لامپ سوخته به چند دکتر تا متخصص نیاز هست؟ جواب این است که: «فقط به یک نفر نیاز است، اما (مسئله تدعداد افراد نیست بلکه

پول

راز پول درآوردن

شما امروزه باید توجه داشته باشید که هر کسب و کاری داشته باشید، با رعایت یک سری اصول وقوانین و انجام برخی کارها می توانید پول زیادی کسب کنید.

برای ثروتمند شدن از این کارها دوری کنید.

البته هیچکس قادر به پیش بینی آینده نیست، اما انتخاب های ما در زندگی می تواند روند احتمالی آینده را تعیین کند. هر یک از موارد و انتخاب‌های زیر می‌توانند حرکت شما به سمت ثروت را کند کنند.

چگونه پولدار شویم؟

چگونه پولدار شویم؟

این سوال، یک سوال کلی است که شاید خیلی از افراد بارها از خود یا از یکدیگر این سوال را بپرسند اما هیچکش جواب واضح و مشخصی