برچسب: DNA انسان

‍ آیا انسانها متعلق به زمین هستند؟

کتابی بنام  انسانها از زمین نیستند یک ارزیابی علمی از شواهد توسط دانشمندی بزرگ بنام الیس سیلور نوشته شده که مطالب جالبی را در مورد پیدایش انسان و ارتباط با زمین مطرح نموده است.

در DNA ما پیام های مخفی فرازمینی‌ها نهفته است!

 در این مقاله قصد داریم به بررسی یک ادعا و تئوری توطئه عجیب بپردازیم. برخی از نظریه پردازان توطئه معتقدند در DNA ما انسان‌ها، پیام های مخفی فرازمینی ها پنهان شده است!

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

کودکان نیلگون و فراتر

ما در نیمه راه روند تغییری تکاملی هستیم. این تغییر تکاملی بوسیله فرزندان عصر جدید راهبری و هدایت می شود. اولین فرزندان این عصر جدید همانا «کودکان نیلگون» (Indigo Children) نامیده می شوند.

ژنهای بیگانگان فضایی در DNA انسان

دانشمندان می گویند:ژنهای بیگانگان فضایی در DNA انسان،توانایی های فرا زمینی در اصلاح DNA

جمعی از محققان که بر روی پروژه ی ژنوم انسان کار می کنند اعلام کردند که کشف علمی بسیار متحیر کننده ای کرده اند.آن ها بر این باورند که ۹۷ درصد