تئوری منظومه جبار(ORION)

درسال ۱۹۹۴ کتاب راز منظومه جبار بوسیله بوول و آدرین گیلبرت در مورد اهرام مصر در دنیا غوغا یی برانگیخت که هیچ کتاب دیگری به وجود نیاورده بود. بطور حیرت انگیزی ای کتاب مطلب را توضیح می دهد : که بعد از ۴۰۰۰ سال راز اهرام کشف شد.( چاپ ژرمن پیپربک)این پایان نامه و مفادش حاوی راز اهرام و ارتباطش با تئوری جبار است.در اختصار OCTنامیده میشود.هر چند این اثر بوسیله دو نویسنده انتشار یافته اما در اصل بوسیله رابرت باول نوشته شده است. او ادعا کرد که جواب سوالیی راکه برای دهه ها موضوع مباحثات داغ بوده را یافته.آیا محل قرار گیری اهرام تصادفی است و یا یک نقشه تعیین شده است این مسئله برای دهه ها بسیار موضوع بحث بر انگیزی بوده است که تمرکز اهرام جیزه بیشتر از اهرام دیگر در تمام نقاط دنیا وجود دارد بوده است بعضی دانشمندان معتقدند که پراکندگی اهرام  کاملا تصادفی است اما بعضی اعتقاد دارند اهرام در سرزمین های قابل دسترس بشر بوجود آمده اند بعضی دیگر کشف کردن که یک نقشه اصولی هندسی برای توضیح موقعیت وجود دارند ( در بخش اهرام سایت مزبور مثالهایی فهرست شده اند)

تقریبا تمام تئوری ها یک اشکال اصلی دارند برای توضیح مصری ها احتیاج به دانش ریاضات و هندسه داشته اند که هیچوقت آن دانش را در اختیار نداشته اند . البته ایده های فوق همه حدس وگمان دانشمندان است.

بوول و گیلبرت با استفاده از اسطوره شناسی به تحقیقاتی دست زده اند شامل این نتیجه بوده است که دنیای مردگان مصریان باستان در آسمان قرار دارد و محل قرارگیری اهرام نمایشگر مهمترین ستاره مردگان برای آنهاست.

پادشاهان مرده و مردم عادی بعد از مرگ پیش خدای ازیریس می ایند.این خدا با یک ستاره نمایش داده می شود که در صورت فلکی ساح قرار دارد . بر طبق نظریات باول همان صورت فلکی جبار خودمان است . هر فرد یک ستاره روح دارد و هر پادشاه مرده می تواند به یکی از ستاره های منظومه جبار برود بتنابراین اهرام در راهی قرار گرفته اند تا نمایش دهنده ستاره خاصی که به آن رفته است باشد .

در زمان های بعد آیین جدید خورشید پرستی با آیین ستاره پرستی عوض شد اهرام سلسله های بعدی منطبق بر ریاضیات و ستاره ای در آسمان نیستند.

ارتباط سه ستاره ای که در کمربند منظومه جبار قرار دارد با ۳ تا از بزرگترین اهرام بهترین گواه این ادعا می باشد.

ORALT

plus

pyr_vo

ist

oronpyr

Fig. 1 – Orion and Pyramiden according to Bauval/Gilbert

شکل ا : منظومه جبار و اهرام طبق تئوری باول گیلبرت.

این یک شباهت بر جسته است . سه ستاره در وسط صورت فلکی جبار بصورت مورب که یک ستاره کمی منحرف شده است سه هرم که یکی مقداری از خط اوریب انحراف دارد رابطه موقعیت قرارگیری اهرام و ستارگان کاملا مثل هم است

اما نویسندگان موارد متعدد مشابهی را پیدا کردند که باتصادف قابل توضیح نیست

درخشندگی ستاره و اندازه هرم جیزه شامل دو هرم که تقریبا هم ارتفاع هستند و هرم کوچکتر فقط ۵۳% بلنده آن یی را داراست کمربند جبار شامل دو ستاره تقریبا مشابه که یکی ۵۰% درخشندگی آن یکی را داراست.و ستاره کوچکتر همانی است که به مقدار کمی از خط اوریب ستارگان روی آن قرار دارند انحراف دارد.

بیشتر اهرام در مصر در جایگاه متقارن ستاره ای آسمان قرار می گیرند

۲ هرم بزرگ در دهشور همانند دو ستاره بزرگ خوشه هایدس هستند.

دو تا از هرم های بزرگ نزدیک جیزه منطبق بر دو ستاره بزرگ منظومه جبار و اهرام ابوسیر دقیقا بر روی سر منظومه جبار قرار دارند.

OrionSkiz

Fig. 2 – Stars and more pyramids according to Bauval/Gilbert

شکل ۲ ستارگان و اهرام بیشتر

انتخاب مکان صورت فلکی:مرکز هرم جیزه طوری انتخاب شده که رود نیل موقعیت راه شیری در کمربند جبار داشته باشد. راه شیری همانند دشتی از نی هاست در افسانه ها آمده که راه عبورفرعون برای رسیدن به دنیای مردگان است. فرعون از ساحل شرقی نیل جایی که زندگی میکرده به ساحل غربی که دنیای مردگان در آن قرار داشته سفر می کرده است.( جایی که تمام آرامگا ها و اهرام در آن قرار داشتتند)

محور ها در حرم بزرگ: ۴ محور کوچک و ناشناس که پهنایی به ابعاد (cm20*20)دارند هر دو اتاق دو تا از محور ها را دارند یکی به طرف شمال است و دیگری بطرف جنوب بین ۴ محور دوبدو زاویه ای بین ۳۶و۴۵ درجه دارندمحور های اتاق بالایی که اتاق شاه است از یک سو به فضای باز و از سوی دیگر به اتاق شاه ختم می شود و حور های اتاق ملکه که در پایین قرار دارند هر دو مسدودند

این محور ها معماهای حل نشده اند : باستان شناس آلمانی استدلمن می گویند اینها محور های الگو برای روح پادشاه مرده است روح می تواند از محور شمال به تمام ستارگان فنا ناپذیر در شکال سفر کند این ستارگان هیچوقت معنی خاصی برای مصریان زمانهای گذشته نداشته اند .

سه محور دیگر نیز به ستارگان دیگر مرتبتند. ستاره شناس ویرجینیایی تریمبل در سال ۱۹۶۴ متوجه شد محور جنوبی ارامگاه شاه به منظومه جبار اشاره می کند باول محاسبات بیشتر متوجه شد پایان ساخت هرم در ۱۰۰ سال بعد از آن تاریخی است که برای اتمام آن دانشمندان پذیرفته اندکه محور در تارخ باول کاملا به ستاره بزرگ در کمربند جبار اشاره می کند آیا این تطابق تصادفی است ؟

یافته های دیگر باول او را شگفت زده کرد در مورد اینکه محور جنوبی آرامگاه ملکه به بزرگترین ستاره در آسمان صورت فلکی شعرای یمانی اشاره میکند مطابق با زمان ساخت آرامگاه شاه (زمان باول)می باشد

صورت فلکی شعرای یمانی نماینده ایزس الهه حاصلخیزی که خواهر و بزرگترین عشق ازیریس (که نماینده آن در آسمان منظومه جبار است ) بوده آیا این تصادف دیگری است ؟

آخرین محور به ستاره مرتبط به شمال اشاره می کند در مجموع این کتاب مهیجی است.

PYRSCHA

Fig. 3 – targets of the shafts, after Bauval/Gilbert

شکل ۳ : نشاندهندگی محور ها به سمت ستارگان

مشکلات بعضی اشکالات به این ایده وارد است برای مثال زاویه میل منسوب اهرام باخط استوا متفاوت است در زمان مصریان منظومه جبار در بلندترین مکان خود در آسمان قرار داشته بنابراین بر خلاف افق بوده ( با موقعیت کنونی متفاوت بوده ) باول پیشنهاد کرده زمان طراحی اهرام با زمان ساخت متفاوت است بعد از محاسبات مشخص شد زاویه میل مطابق با در حدود ۱۰۵۰۰ BCE

بقیه ستارگان بهترین انطباق با اهرامشان و زمان ساختشان داشتند استنتاج نویسنده این است که طراحی اهرام در حدود اواخر آخرین عصر یخبندان است نظر یه اینکه محور ها در هرم بزرگ نمایانگر تاریخ ساخت آن در حدود ۲۴۵۰BCEو تفاوت تاریخ ساخت و طراحی اهرام در حدود ۸۰۰۰ سال می شود .

اما تاریخ محورها نسبت به تاریخ ساخت هرم ها جوان است و مصر شناسان گرایش دارند پادشاه پیر یکم پیرتر نسبت به پادشاه جوانتر

این قبیل پایان نامه های جنجالی اعتراضاتی از سوی دانشمندان آکادمیک به وجود می آورداولین تناقض در مورد افکار و ابزار عقاید در هم بر هم که به اختصار این است که بعدا کشف شد زاویه میل بر ادعا تاریخ طراحی منطبق نیست

اما دوما و بزرگترین سوال که اگر شالوده این تئوری درست است لازم که رابطه بین مصر باستان و تمدن هست.آیا با استفاده از ازیریس و منظومه جبار دنبال کردن گذشته می توان به مبداتاریخ ساخت هرم رسید.

منبع:  http://doernenburg.alien.de/alternativ/orion/ori00_e.php

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *