فرق آنوناکی و الوهیم چیست؟

مطلقاً هیچ ارتباطی با هم ندارند که بتوان مقایسه شان کرد. خود کلمه آنوناکی به معنای مردمی از ستاره ها است. – بله. چیزی که امروز به نام بیگانگان می شناسیم – بله. اما نوع خاصی از بیگانگان. داستان

(اوزیریس, ایسیس و هوروس) را داریم, داستان (سمیرامیس, نمرود و تموز) را داریم, و داستان (خدا, مسیح و مریم) را داریم. به عقیده من این تثلیث تکراری و زیربنایی در مورد آنوناکی عبارت است از (آنو, انکی و انلیل).

آنو جایگاه یهوه را دارد. برای اینکه بدن فیزیکی پیدا کند و به زمین بیاید… یکی از بزرگترین اسرار فراماسونری حلول پدر در پسر است. اجازه بدین از مثال مصر باستان استفاده کنم که راحت تر است. جنگ بین اوزیریس و ست ادامه داشت, بین تاریکی و روشنایی. ست ((هفتاد و دو تن)) از پیروانش را جمع کرد و به اوزیریس خیانت کردند,به او خنجر زدند و ۱۳ تکه اش کردند و تکه پاره ها را در اطراف زمین پخش کردند. ایسیس و چند تن از همراهانش که به نظر من اهمیتشان کمتر بود به جمع کردن این تکه ها پرداختند اما موفق به یافتن آلت جنسی اوزیریس نشدند. ایسیس میدانست که نسل اوزیریس باید ادامه پیدا کند. ادامه نسل اوزیریس برای وقایعی که امروز در حال جریان است اهمیت حیاتی داشت.

اگر این نژاد ادامه پیدا نکرده بود امروز نمیتوانستیم کاری که در حال انجامش هستیم را انجام دهیم. با جادو آلتی از جنس طلا برای اوزیریس ساخت (تصویر اخر، نماد ابلیسک), با اوزیریس آمیزش جنسی کرد و هوروس حاصل این آمیزش شد. اما حقیقت مطلب این است که هوروس همان اوزیریس بود که دوباره متولد شده بود. پس هوروس همان اوزیریس بود و نه موجودی دیگر. پس جنگ بین هوروس و ست ادامه پیدا کرد. در این جنگ ست چشم هوروس را از حدقه بیرون کشید. می توان گفت خودآگاهی ستی همان خودآگاهی خون آشامی و انگلی است که امروز موجودیت دارد.

در صنعت سرگرمی هر وقت یکی از مشاهیر این صنعت یک چشم خود را با دستش می پوشاند دلیلش تمسخر هوروس و یاداوری این است که یک چشم او را از حدقه بیرون کشیدند. منظور تمسخر هوروس و تمسخر خوبی است. می توانم ده ها نمونه برای این چرخه و الگو به شما نشان بدهم. خورشید در آغاز زمستان متولد می شود. در ایشتا می شود. در ایشتار یا ایستر (مصادف با عید پاک) به او خیانت می شود و بعد به او زندگی مجدد داده می شود. پس این چرخه عبارت است از تولد, خیانت, مرگ, و تولد مجدد. کار دین همراستا کردن پیروانش با این نیرو است کار دین همراستا کردن پیروانش با این نیرو است به منظور بهره بردن از این نیرو. خانواده های سلطنتی و روسای جمهور و ادیان در زیر پوشش ظاهری شان مشغول پرستش ست هستند. ایسیس و هوروس همان مریم مقدس و فرزندش مسیح هستند و ست همان لوسیفر است. – و چشم بالای هرم؟

– همین چشم هوروس است.
– و منظور از آن یادواری این نکته است که ما را زیر نظر دارند.
– چشم هوروس را بیرون کشیدند. هوروس از تمام این موجودات قدرتمند تر است. منظورشان این است که چشم هوروس قدرتمند را بیرون کشیده اند و از چشم هوروس, از چشم خوبی برای زیر نظر گرفتن ما استفاده می کنند. یعنی مسخره کردن چند برابر هوروس.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *