بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

امواج مرموز «ویسلر» راه رسیدن به «انرژی بی پایان» را هموار می کنند

یکی از چالش های راکتورهای همجوشی هسته ای «الکترون های فراری» است و حالا محققان پی برده اند که می توان از امواج مرموز و روح مانند «ویسلر» برای حل این مشکل بهره برد.

باد آورده را باد می برد

مال و ثروتی که بدون رنج و زحمت به دست آید خود به خود از دست می رود، زیرا سعی و تلاشی در تحصیل آن بکار نرفته تا قدر و قیمت آن بر صاحب مال و مکنت معلوم افتد.

ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ

ﻋﻼﺋﻢ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ‌ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻃﯿﻒ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ ‏( ASD ‏) ، ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ،

کشف گیاهی که فتوسنتز نمی‌کند

محققان دانشکده علوم دانشگاه کوبه موفق به کشف گونه گیاهی جدیدی در ژاپن شده‌اند که نه فتوسنتز کرده و نه شکوفه می‌دهد.

آیا می‌توان بر روی آب دوید؟

به نظر می رسد که بر اساس معادلات فیزیکی عملا بدن انسان قابلیت دویدن بر روی آب را ندارد زیرا هیچگاه نمی‌تواند به سرعت لازم برای این کار دست پیدا کند.