دسته: هنر

هارمونی رنگها و کاربرد آن

  رنگ آمیزی پله ها با هارمونی رنگها هارمونی دکوراسیون در طراحی داخلی    رنگ های گرم قرمز – زرد...

گروه درویش خان

سرپرستِ گروه «درویش خان»

جاهد با برگزاری کنسرت هایی در قفقاز و آسیای میانه و در آینده یی نزدیک در اروپا، کوششی فراوان در شناساندن این بخش غنی

فیلم هالیودی ۳۰۰

۳۰۰

فیلم هالیودی ۳۰۰ در بدبینانه ترین نگاه، تهییج افکار عمومی ضد ایرانی جهانیان و آماده سازی آنها برای حمله ی نظامی به ایران است

۳۰۰ از پنج نگاه

۳۰۰ از پنج نگاه

فیلم هالیودی ۳۰۰ در بدبینانه ترین نگاه، تهییج افکار عمومی ضد ایرانی جهانیان و آماده سازی آنها برای حمله ی نظامی به ایران است و

اسلاوی ژیژک

۳۰۰ و اسلاوی ژیژک

یکی از فیلسوفانی است که در زمینه ی هنر _ خاصه سینما _ دیدگاه های فلسفی_ انتقادی  دارد و حتا خود او