دسته: هنر

شام آخر، اخرین شب مسیح

لئوناردو داونچی یکی از برترین ذهن های بشر نقاش بسیار قابلی نیز بوده، یکی از این نقاشی ها شام اخر است که در ان مسیح و حواریونش

هارمونی رنگها و کاربرد آن

  رنگ آمیزی پله ها با هارمونی رنگها هارمونی دکوراسیون در طراحی داخلی    رنگ های گرم قرمز – زرد...

گروه درویش خان

سرپرستِ گروه «درویش خان»

جاهد با برگزاری کنسرت هایی در قفقاز و آسیای میانه و در آینده یی نزدیک در اروپا، کوششی فراوان در شناساندن این بخش غنی

فیلم هالیودی ۳۰۰

۳۰۰

فیلم هالیودی ۳۰۰ در بدبینانه ترین نگاه، تهییج افکار عمومی ضد ایرانی جهانیان و آماده سازی آنها برای حمله ی نظامی به ایران است

۳۰۰ از پنج نگاه

۳۰۰ از پنج نگاه

فیلم هالیودی ۳۰۰ در بدبینانه ترین نگاه، تهییج افکار عمومی ضد ایرانی جهانیان و آماده سازی آنها برای حمله ی نظامی به ایران است و