دسته: آشپزی و سفره آرایی

غذانوردی

چند دقیقه غذانوردی

کوچک‌تر که بودم در یک روز خاکستری و بارانی، وقتی مادرم رشته‌های آش را در ظرف پر از سبزی و حبوبات پخته می‌ریخت،