دسته: ایرانگردی

آبشار شیله وشت تالش

شمال ایران پر است از عجایب طبیعی که هر کدام به نحوی هوش از سر آدمی میبرد. استان گیلان با آب و هوایی خزری که دارد از سرسبزترین استانهای کشور است.

چشمه رمز آلود دمکش چابکسر

در استان گیلان شهرستان های زیادی وجود دارد که همگی سرسبز و جنگلی هستند. در این میان رامسر بیشتر از همه شناخته شده است. اما شهرهای کوچکی همچو چابکسر و رودسر و … هم کم از رامسر ندارند.