دسته: علوم و مهندسی

خرس آبی جان سخت ترین موجود دنیا!!!

دانشمندان دانشگاه آکسفورد بار دیگر تائید کرده‌اند که موجود مشهور به خرس‌آبی جان‌سخت‌ترین موجود جهان است که می‌تواند تا ابد تا روی زمین زنده باقی بماند.

رابطه بین میمون های برفی و گوزن های سیکا ممکن است یک” سنت رفتاری جدید” باشد

محققان در پی گزارش های ارائه شده از سکس میمون وگوزن ها در اوایل امسال ، همینک این رفتار را در گروه دیگری از میمون ها نیز ثبت کرده اند

نئاندرتال‌ها

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻟﺪﯼ ﺷﺎﯾﺪ ‘ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ‘

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻟﺪﯼ ‏( ﻫﻮﻣﻮﻧﺎﻟﺪﯼ ‏) ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ‏( ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ‏) ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ، ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺩﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .